SPALONE SUMIENIE I USZKODZONE SERCA? Synod Prawosławnej Cerkwi Mołdowy poszedł niebezpieczną drogą

OD REDAKCJI (3rm.info):

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

Jesteśmy uczestnikami i świadkami bolesnego procesu podziału wierzących, ich duszpasterzy i arcypasterzy na owce i kozły. Bez wątpienia można jednoznacznie twierdzić o tym, że ze strony Patriarchy i Episkopatu nastąpiła zdrada Chrystusa i Cerkwi. I nie są to gołosłowne oskarżenia, które zarzucają nam odstępcy, a wielokrotnie i wiarygodnie potwierdzony fakt.

a

Również na naszej stronie internetowej można zapoznać się z licznymi materiałami teologicznymi, które to potwierdzają. Podawane są w nich cytaty Świętych Ojców, zasady i kanony Cerkwi, potwierdzające fakt popełnianego obecnie przestępstwa przeciwko Bogu i Prawdzie.

Ale nawet bez tego badania każdy szczerze wierzący prawosławny Chrześcijanin, po zapoznaniu się tylko z końcowymi dokumentami Narady w Chambesy i z Deklaracją, podpisaną przez Patriarchę Cyryla i Papieża – Jezuitę, odczuje serdeczny ból i smutek. Używana przez wysoko statusowych manipulatorów górnolotno-przebiegła terminologia, powołana do ukrycia prawdziwego sensu odbywającej się zdrady – nie jest w stanie oszukać czystego i szczerego serca.

Gdyby Patriarcha Cyryl, nasi Arcypasterze i duchowieństwo słuchali swojego sumienia i serca, to ​​ nigdy by się nie zgodzili się na umieszczenie swoich podpisów i nie dali zgody na zatwierdzenie w Cerkwi tych dokumentów i działań przeciwko Bogu.

Ale pomimo tego, że sami oni toną w bagnie odstępstwa od Boga, to starają się utopić w nim jak najwięcej dzieci Boga i kochających Boga ich nauczycieli. Tak jak walczący z Bogiem i prześladowcy Chrystusa z pierwszych wieków, te wilki w owczych skórach wpierw zaczną „miłością” przekonywać wyznawców Prawdy, wzywając ich do zejścia z drogi wyznawania wiary, podobnie jak w tej Odezwie Synodu Cerkwi Mołdowy (patrz niżej), ale kiedy dostaną odmowę, to pokażą swoje prawdziwe oblicze i włączą swoją represyjną maszynę na pełną moc. Niechaj zabroni im tego Pan!

Drodzy ojcowie, bracia i siostry! Prośmy Pana, aby udzielił nam siły duchowej w obronie Prawdy. Niech umocni nas Pan nas i skruszy wszystkie plany zuchwałych bezbożników, po raz kolejny próbujących zniszczyć Święte Prawosławie na Rusi.

Chwała Bogu za wszystko! Amen.

23 lutego 2016 r.

***

Oficjalna Odezwa Synodu Prawosławnej Cerkwi Mołdowy do grupy „nie rozumiejących” duchownych Kiszyniowsko -Mołdawskiej Metropolii.

Z bólem serca, dowiedzieliśmy się, że niektórzy duchowni i mnisi naszej Kiszyniowsko-Mołdawskiej Metropolii opublikowali w środkach masowego przekazu oświadczenia o tym, że od teraz wstrzymują modlitwy za rządzącego biskupa.

Po Soborze Biskupów RCP MP, który odbył się w dniach 2-3 lutego 2016 roku , Przedsoborowej Naradzie w Chambesy (Szwajcaria) i spotkaniu Patriarchy Cyryla z Papieżem Rzymskim Franciszkiem”, nie rozumiejący” oświadczyli, że zaprzestają modlitw za hierarchię cerkiewną, dopatrując się w jej działaniu ekumenizmu i zdrady Wiary Prawosławnej.

Oświadczeniem tym faktycznie postawili siebie ponad Soborem Biskupów, który kierując się duchem apostolskim „Dzisiaj łaska Ducha Świętego nas zebrała …” (Troparion Pięćdziesiątnicy), zaakceptował działania delegacji RCP na Przedsoborowej Naradzie przywódców Cerkwi Prawosławnych. Z powodu swojej nieufności do Soboru, a także osobistych ambicji, „obrońcy” Prawosławia odpadli od jedności Cerkwi Świętej .

Uwaga redakcji – wierutne kłamstwo. Z historii Cerkwi doskonale znane są nam liczne fakty odstępstw hierarchii od Boga i Prawdy. Obrzydliwe dla Boga rewolucje w Cerkwi, z reguły, zawsze wywoływane były przez władze cerkiewne. A jak wiemy, nie każde zebranie biskupów, niech nawet bardzo wielkie – kierowane jest w swojej pracy przez Ducha Świętego (jak i w tym przypadku!), ale tylko zebranie biskupów, stojących w Prawdzie.

a149

Warto przypomnieć, że na Przedsoborowej Naradzie w Chambesy delegacja Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej pod przewodnictwem Patriarchy Cyryla wywalczyła usunięcie wielu spraw, które mogłyby wprowadzać niepokój do sumienia wierzących i powodować zamęt i podziały w lokalnych cerkwiach. Wśród tych spraw były następujące sprawy: zaniechanie reformy kalendarza cerkiewnego, niedopuszczenie do zmiany instytucji małżeństwa i in.

Uwaga redakcji – W tym przypadku wykorzystano klasyczną technikę pozyskiwania pożądanego rozwiązania poprzez dodanie do wykazu rozpatrywanych spraw drugorzędnych problemów, które jednoznacznie spowodują silną opozycję. W procesie negocjowania podstępna Strona zgadza się na usunięcie ich z listy dyskusyjnej, pokazując tym rzekomą swoją zdolność do porozumienia, ale nigdy nie zgodzi się na usunięcie z listy kluczowej kwestii. I tak się stało tutaj.

Słudzy Antychrysta zgodzili się usunąć z listy „bolesne” kwestie kalendarzowe i dotyczące małżeństwa, ale zostawili najważniejszą rzecz dla nich – wprowadzenie ekumenizmu w doktrynalne założenia Cerkwi Prawosławnej. Przecież dla Antychrysta jest to dziś najważniejsze. On potrzebuje mieszanki wyznań i rozpuszczanie Świętego Prawosławia we wstrętnym dla Boga w innowierczo – heretyckim rosole. Jeśli uda mu się to osiągnąć, to wszystkie pozostałe kwestie, w tym kalendarz, małżeństwo itp. – rozwiążą się następnie same …

Jego Świątobliwość Patriarcha Cyryl nalegał na to, aby praca Narady i przyszłego Soboru były wyjątkowo przejrzyste i otwarte dla wszystkich Chrześcijan, aby uniknąć wszelkiego rodzaju lęków, plotek i bajek.

Na Soborze Biskupów w Moskwie w lutym tego roku, Jego Świątobliwość Patriarcha dokładnie przedstawił biskupom pracę Narady Przedsoborowej. Końcowy dokument Soboru wyraził absolutne poparcie dla prac delegacji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Chambesy. „Członkowie Soboru Biskupów zaświadczają, że w obecnej postaci projekty dokumentów Świętego i Wielkiego Soboru nie naruszają czystości wiary prawosławnej i nie odbiegają od kanonicznej Tradycji Cerkwi” (p.3).

Uwaga redakcji – Kłamią tu synodalni sygnatariusze. Piotr, biskup Ungeński i Nisporeński próbował na Soborze Biskupów podnieść kwestię, dotyczącą omówienia końcowych dokumentów ekumenicznych Soboru Wszechprawosławnego. Patriarcha usadził go na miejsce, mówiąc, że wszystko zostało już ustalone i nic nie będzie omawiane.

a

Oskarżenia przez „nie rozumiejących” Patriarchy w zdradzie Prawosławia na spotkaniu z Papieżem Franciszkiem w Hawanie – są gołosłowne i nieuzasadnione. Żadnych dogmatycznych i kanonicznych naruszeń na tym spotkaniu nie było.

Ku naszemu wielkiemu smutkowi, w środowisku cerkiewnym znaleźli się tacy „gorliwi nie według rozumu”, którzy przez swoje lęki wnieśli podziały i rozłamy do Ciała Chrystusowego. Nie dając posłuchu głosowi Cerkwi i „będąc gorliwymi o czystość”, zmącili oni wierzące serca i wnieśli ​​”strach tam, gdzie nie ma strachu” (Ps.13: 5).

Uwaga redakcji – Synodałowie (tzn. uczestnicy Synodu – od A.L.), tym samym do „gorliwych nie według rozumu” zaliczyli również Świętych Ojców Cerkwi, którzy stanowczo potępiali wszelkie spotkania i całowania się z heretykami-Łacinnikami.

Z miłością zwracamy się do was, wielce czcigodni Ojcowie, do was, nasze stado, do wszystkich tych, którzy z racji swoich emocji odeszli od Cerkwi i przestali modlić się za swoich arcypasterzy: powróćcie na łono Matki – Cerkwi, nie stawajcie na drodze podziału, nie niszczcie swojej duszy. Nie ma żadnych powodów do waszych obaw.

Uwaga redakcji – I tutaj również kłamią synodałowie. Nie ma żadnego podziału ze strony „nie rozumiejących”. Zgodnie z prawem wykorzystali oni 15. Regułę Dwukrotnego Soboru. Od Matki – Cerkwi odpadli właśnie wszyscy uczestnicy rewolucji, przeprowadzanej przez Patriarchę Cyryla w RCP MP. Niechaj zabroni im Pan!

Wzywamy Bożego Błogosławieństwa dla was, oczekując waszego rozsądku, wierzymy, że nadal będziemy „jednymi ustami i jednym sercem” wyznawać prawdę naszej prawosławnej wiary.

Uwaga redakcji – Tego samego oczekujemy od odstępców Boga i Prawdy – Arcypasterzy i pasterzy.

Z miłością,

+ Władimir, Metropolita Kiszyniowski i całej Mołdowy,

+ Sawa, Arcybiskup Tyraspolski i Dubossarski,

+ Anatolij, Biskup Kagulski i Komratski,

+ Piotr, Biskup Ungeński i Nisporeński,

+ Marcellus, Biskup Bielcki i Feleszski,

+ Nikodem, Biskup Edinecki i Briczański,

+ Jan, Biskup Sorokski, wikariusz Diecezji Kiszyniowskiej.

Źródło: ru.mitropolia.md

Źródło:

Portal „Moskwa – Trzeci Rzym”

СОЖЖЕНАЯ СОВЕСТЬ И ПОВРЕЖДЕННЫЕ СЕРДЦА? Синод Православной Церкви Молдовы пошел по опасному пути

http://3rm.info/mainnews/61699-sozhzhenayasovestipovrezhdennyeserdcasinodpravoslavnoycerkvimoldovynaputi.html

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

29.2.2016 r.

Źródło:  wolna-polska.pl/wiadomosci/spalone-sumienie-i-uszkodzone-serca-synod-prawoslawnej-cerkwi-moldowy-poszedl-niebezpieczna-droga-2016-03

Czytaj także: prawoslawnikatolicy.pl/co-laczy-watykan-i-moskwe-kilka-spostrzezen-po-spotkaniu-na-kubie/