Święty Nowomęczennik HILARION TROICKI, Arcybiskup Werejski, O Stosowaniu Ekonomii Chrzcielnej

ŚWIĘTY NOWOMĘCZENNIK HILARION TROICKCerkiew jest jedna i tylko Ona może posiadać całą pełnię darów Łaski Świętego Ducha. Ktokolwiek w historii i jakimkolwiek sposobem wyszedł z Cerkwi, czy to do herezji, czy do schizmy lub do samostanowiącego się zgromadzenia, traci jedność z Łaską Bożą. Oto dlaczego w misteriach, które są sprawowane poza Cerkwią, nie może działać Łaska. Tylko dla dobra Cerkwi, aby ułatwić przystąpienie do niej, obrzęd chrztu może nie być powtórzony, jeśli jest dokonany w prawidłowy sposób poza Cerkwią. Nie jest tak dlatego, że obrzęd ten był już łaskawym misterium, lecz w nadziei, że dar Łaski zostanie udzielony przez pojednanie z ciałem Cerkwi.

(„Очерки из истории догмата о церкви”, Сергиев Посад 1912, 83)

Źródło: FB Pawel P. Wroblewski

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl