Święty Ireneusz biskup Lionu; św. Cyprian, biskup Kartaginy – II/III w

Święty hierarcha męczennik Ireneusz, biskup Lionu (130 – 23.08/05.09.202)

(Сщмч. Ириней Лионский)

Odstępcy od Kościoła Prawosławnego, chociażby poszli na śmierć za wyznawanie imienia Chrystusa, to i tak grzech ich nie zmyje się krwią; niezatarta i ciężka wina rozdzielenia nie oczyszcza się nawet cierpieniami.”

Kiedy Pisma obliczają [heretyków] to oni obwiniają same Pisma, że są nieprawidłowe, nie mają autorytetu. Następnie różnie je tłumaczą i mówią, że prawda nie może być odkryta przez tych, którzy nie znają przekazów. (…) Z takimi ludźmi powinniśmy, mój drogi przyjacielu, wychodzić na pojedynek. Są to ludzie, którzy na wzór żmii, zewsząd starają się przedostać.”1

 

Święty hierarcha męczennik Cyprian, biskup Kartaginy (ur. ok. 200 lub 210 – zm. 31.08/13.09.258)

Nikt nie powinien podążać za niepokornymi, niebojącymi się Boga i odstępcami od Kościoła”2

Jedyny powód, dla którego powstały herezje i odszczepieństwa [raskoły] to nieposłuszeństwo Bożemu kapłanowi.”3

Kto przyoblekł się w imię Chrystusowe, lecz nie idzie drogą Chrystusową – czyż nie jest zdrajcą imienia Chrystusowego, gdyż pozostawia zbawienną drogę?…”4

Prawda jest jedna, tak jak jeden jest Kościół.”5

Heretycy nie mogą być chrześcijanami”.6

Twierdzimy, że my u siebie nie przechrzczamy przychodzących stamtąd [odszczepieńców], lecz chrzcimy ich (non rebaptizar apud nos sed baptizari), albowiem niczego nie dostali tam, gdzie nic nie istnieje.”7

Chrzest poza Kościołem jest tylko <pustym i nieczystym zanurzeniem> (sordida et protana tinctio).”8

Odstępcy od Kościoła i działający przeciw Kościołowi – antychryści i poganie.”9

Każde oddzielenie się od Kościoła w sposób nieunikniony bywa związane ze skażeniem wiary. Wróg wynalazł herezje i raskoły [odszczepieństwa], aby zniszczyć wiarę, zmienić prawdę, rozerwać jedność. Jego słudzy głoszą wiarołomstwo pod pretekstem wiary, a antychrysta pod imieniem Chrystusa i, przykrywając kłamstwo czymś, co brzmi jak prawda, delikatną chytrością niszczą prawdę.”10

Ludzie tam [u odszczepieńców w czasie chrztu] nie omywają się, ale bardziej bezczeszczą; grzechy nie oczyszczają się, lecz pogłębiają. Takie narodziny przynoszą dzieci nie Bogu, ale diabłu.”11

Heretyk rozcina Kościół.”12


1 Против ересей, cz. III [w:] Антология. Ранние отцы Церкви, изд. Жизнь с Богом, Bruksela 1988, s. 629

2 Творения святаго священномученика Киприана, епископа Карфагенского, Письма, 2-е изд. Ч 1. Киев 1891, s. 276

3 Творения святаго священномученика Киприана…, s. 196

4 Traktaty, wyd. II, cz. 3, Kijów 1891 r.

5 Творения, ч. 2, святой Киприан Карфагенский, List 56 do Kwinta, s. 326

6 Христианства нет без Цеpкви, aрхимандрит Иларион Троицкий, „Православная беседа”, Москва 1992, s. 31

7 Творения, ч. 1, святой Киприан Карфагенский, Письмо 58, гл. 1, s. 325

8 Творения, ч. 1, святой Киприан Карфагенский, Письмо 53 к Квинту, гл. 1, s. 326

9 Творения, ч. 1, святой Киприан Карфагенский, Письмо 62 к Магну, s. 360-361

10 Творения, ч. 2, святой Киприан Карфагенский, О единстве Церкви, s. 179-180

11 Творения, ч. 2, святой Киприан Карфагенский, О единстве Церкви, гл. XI, s. 185-186

12 Творения, ч. 2, святой Киприан Карфагенский, О единстве Церкви, s. 190