Św. Mikołaj Cudotwórca Arcybiskup Myr Licyjskich – 6/19 grudnia