Świadectwo mniszki, posługującej u Patriarchy Ireneusza Jerozolimskiego

TŁUMACZENIE FILMIKU:

Moi drodzy, sprawa jest bardzo poważna. Chcę wam przekazać, że teraz będziemy żyć wspólną, braterską rodziną wraz z naszym ukochanym Patriarchą Ireneuszem, męczennikiem naszych ostatnich czasów. Chce on bardzo przekazać wam swoją prośbę i błogosławieństwo przeze mnie, niegodną grzesznicę, matkę Fotinię. On przekazuje wam swoje błogosławieństwo i modlitwy, i prosi, aby się modlić za niego i abyście pamiętali o tym, że czas jest już ostatni i straszny: antychryst jest na progu.

O tym, co się dzieje u was, w Rosji, to niewątpliwie jest bardzo ciężkie i, jak tu jeszcze powiedzieć, chodzi o zlikwidowanie wiary prawosławnej.

Kto z nas wytrwa – tego nie wiem, ale tak jak powiedziane jest w Apokalipsie: zaczęło się wszystko od katakumb, i na katakumbach będzie się kończyło.

Przypomnę wam jedną historię waszego Patriarchy, u was, w Rosji. Nie będę się rozwodziła, bo znacie to wszyscy bardzo dobrze. Oto co wydarzyło się wtedy: w 2007 roku, kiedy połączyły się dwie Cerkwie – 17 maja 2007 roku w Moskwie nastąpiło połączenie dwóch Cerkwi: Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi za Granicą i Moskiewskiego Patriarchatu. Cerkwie z radością się połączyły i z entuzjazmem obchodziły ten uroczysty dzień.

Ale Patriarcha Ireneusz błagał Cerkiew za Granicą , aby się nie łączyć i pocierpieć jeszcze trochę. Mówił on, że poznacie całą prawdę od podszewki, pocierpcie jeszcze troszkę. Ale tu pracowali wrogowie rodzaju ludzkiego, aby jak najszybciej zniszczyć tę Cerkiew. I w tymże 2007 roku, w miesiącu sierpniu, przyjechał tu do Izraela. Wtedy był on jeszcze Metropolitą, gdzie uroczyście pod Ścianą Płaczu spotkał swoich drogich, drogocennych braci – chasydów i gdzie głośno, licząc na stacje telewizyjne Izraela, wygłosił takie oto słowa: „Moi drodzy bracia – chasydzi, będę następnym Patriarchą, zrobię dla was wszystko, aby spełniło się wasze marzenie”. Słowa te on teraz w dalszym ciągu wypełnia, jak widzimy.

c3Pocałunek Patriarchy Cyryla z naczelnym rabinem Izraela Joną Matzgerem.

A druga najgłówniejsza i najważniejsza sprawa jest taka: w Górnym Monasterze* w Jerozolimie, w 2004 roku rozpoczęto budowę świątyni pw. „Wszystkich Świętych na Rusi zajaśniałych”. W 2007 roku budowę zakończono. Trzeba ją było poświęcić . I właśnie 29 sierpnia 2009 roku przyjechał tutaj Cyryl i poświęcił tę świątynię ku czci „Wszystkich Świętych na Rusi prosijawszych”. Po jego wyjeździe do domu, po upływie krótkiego okresu czasu, w tym samym 2009 roku, wydano polecenie, aby wyczyścić małą grotę Świętego Jana Chrzciciela, w której on żył w dzieciństwie. Gdy zaczęto ją czyścić, natrafiono na archiwum Antonina Kapustina. Widzicie, kiedy Chruszczow sprzedawał wszelkie mienie, archiwa ukrywano, i te archiwa były ukryte, zakopane w tej małej pieczarze. Ale przy jej czyszczeniu natrafiono na to archiwum drogocennych świadectw. Mi, nieszczęsnej grzesznicy, udało się być świadkiem i przeczytać to archiwum osobiście. Czytałam to archiwum i było w nim napisane tak: „Ja, Archimandryta Antonin Kapustin, założyłem fundament Górnej Świątyni „Wszystkich Świętych na Rusi prosijawszych”, ale miałem widzenie, że jej nie dokończę. Zostanie ona dokończona przed przyjściem antychrysta i poświęcona przez zwiastuna antychrysta”

*/ Żeński Górny klasztor (ros. – Горненский женский монастырь) znajduje się w jednym z najpiękniejszych miejsc na południu współczesnej Jerozolimy – w Ein Karem (w tłumaczeniu z arabskiego – źródło w winnicy), 4 km na południowy zachód od Jerozolimy.  Nabycie tej działki ziemi Rosja zawdzięcza samotnemu pracowitemu ascecie Archimandrycie Antoninowi Kapustinowi. Było to jedno z jego najbardziej ulubionych miejsc. (uwaga A.L.)-

945227161Вид на Горненский монастырь

Oczywiście, poświęcił ją Cyryl… Oto żywy dowód dla was. Błagałam ich, aby to archiwum wydano mi, jako cudzoziemce, mieszkającej za granicą, wtedy nic by mi nie zrobiono, ale siostry, oczywiście, mi nie zaufały. Myślały, że wręczą to archiwum igumenii i że przez to uratuje się wielu ludzi, poznawszy prawdę. Ale wszyscy głęboko się pomylili. Czas nie jest taki, aby ktoś się uratował, czas prowadzi do zguby. I zniknęło to archiwum z oblicza ziemi, i siostry, które czytały to archiwum, wszystkie zniknęły z oblicza ziemi, za wyjątkiem mnie jednej. I wszyscy mi nie wierzą, ponieważ jestem cudzoziemką. Ale pomylili się. Ja wierzę, że Pan jednak przekaże to komuś do duszy i ktoś to zrozumie, usłyszy te słowa. A że tak wy ciągle uciekacie i uciekacie. To jest dobre, prawidłowe, katakumby – to jest nasz ratunek.

Pamiętajcie i módlcie się za Patriarchę Ireneusza, męczennika naszych czasów. W jakimś celu Pan chroni go. Mam nadzieję i wierzę, że będzie on dla nas ostatnim ratunkiem w czasach ostatnich.

Niech ratuje was Chrystus, Bóg, i Matka Boża niech będzie z wami wszystkimi na wieki wieków. Amen.

z3

Na spotkaniu głowy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z Prezydentem Izraela Shimonem Peresem umieszczono tylko flagi Izraela…

z4Na zdjęciu: Patriarcha Cyryl i Berl Lazar – główny rabin Federacji Rosyjskiej, szef Chabadu w Rosji

“Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami; jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali. Mędrcy spośród ludu pouczą wielu, polegną jednakże od miecza i ognia, w więzieniach i przez łupiestwa – do pewnego czasu. Gdy oni będą upadać, nieliczni pospieszą im z pomocą, a wielu przyłączy się do nich podstępnie. Spośród mędrców niektórzy upadną, by dokonało się wśród nich oczyszczenie, obmycie i wybielenie na czas ostateczny – jest bowiem jeszcze czas do kresu. Król będzie działał według swego upodobania; uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia aż się wypełni gniew, bowiem to, co zostało postanowione, dokona się.” (Dn 11:32-36)

Na tym kończy się tekst świadectwa Matuszki Fotinii.

***

Aby przybliżyć czytającym postać więzionego legalnego Patriarchy Jerozolimy Ireneusza i posługującej przy nim Matuszki (mniszki) Fotinii, Fotiny) zamieszczam kilka informacji. Na początek – o Patriarsze Ireneuszu.

Zamurowany, uwięziony za kratami legalny Patriarcha Jerozolimy – Ireneusz

Dla tych, kto nie wie, należy przypomnieć ten wołający o pomstę do Nieba fakt bezprawia! Otóż prawnie wybrany Patriarcha Jerozolimski Ireneusz, anty-ekumenista, został w wyniku spisku bezprawnie pozbawiony władzy na podstawie kłamliwego oskarżenia o sprzedaży cerkiewnego hotelu władzom miasta przez Synod Patriarchatu Jerozolimskiego (nawiasem mówiąc, od czasu pozbawienia go władzy przed 11 laty, hotel ten jest nadal własnością Patriarchatu – A.L.). Umieszczony przez władze izraelskie w areszcie domowym, trzymany jest jak w więzieniu, za kratami, na dachu Bazyliki Grobu Pańskiego w centrum Jerozolimy, w najcięższych warunkach. Nikt do niego nie jest dopuszczany. Dostęp do niego z budynku Patriarchatu został zamurowany ścianą z cegieł, pozostawiono tylko okno z kratą. Patriarcha znajduje się w małej celi, do której przylega mała kapliczka, w której regularnie sprawuje nabożeństwa. Jest również „podwórko” o wymiarach 3×4 m, ogrodzone ścianą. Nad celą Patriarchy mieszka rodzina arabska, która regularnie opuszcza dla Patriarchy jedzenie.

z5

z6

Pamiętne są słowa Patriarchy Ireneusza o tym, że głównym sprawcą tak okrutnych represji wobec niego jest ówczesny szef ОВЦС МП – Wydziału Stosunków Zagranicznych Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Metropolita Cyryl. To właśnie on omówił sprawę z przedstawicielami prawosławnych Lokalnych Cerkwi i przekonał ich, aby poparli usunięcie Ireneusza.

Jest oczywiste, że główna przyczyną pozbawienia władzy Patriarchy Ireneusza, usunięcia zwierzchnika Cerkwi Jerozolimskiej – byłego ucznia i pomocnika Patriarchy Diodora, była obawa, że mógłby on być przeszkodą dla realizacji decyzji ekumenicznych na tzw. Soborze Wszech-prawosławnym. Realnie patrząc, do chwili przeprowadzenia tego Soboru, Ireneusz, nie skazany jakimkolwiek wyrokiem sądu świeckiego na pozbawienie wolności, nie ma szans, aby tę wolność zobaczyć. Na razie zamurowany, od 11 już lat przebywa w więzieniu za kratami…

Zasadne jest pytanie: a dlaczego trzyma się go na dachu Bazyliki Grobu Bożego? A nie w innym miejscu? Eduard Hodos, nawrócony na Prawosławie rabin wspólnoty żydowskiej w Charkowie, niedawno powiedział, że trzymany jest tam po to, aby zapewnić przez jego modlitwy schodzenie z Nieba Świętego Ognia w Wielka Sobotę, Wigilię Wielkanocy.

Źródła:
Na stronie Prawosławnego Bractwa św. Spasa

1. W sprawie legalnego Patriarchy Jerozolimskiego … (list Patriarchy Ireneusza)

https://bractvospasa.wordpress.com/2015/12/06/w-sprawie-legalnego-patriarchy-jerozolimskiego/

http://www.pokaianie.ru/article/37700/read/49107

2. Свидетельство келейницы Патриарха Иерусалимского Иринея (АУДИО) – Саша Шкредов

https://vk.com/wall151110386_4956

3. ЗАМУРОВАННЫЙ ПАТРИАРХ. ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ИЕРУСАЛИМСКОГО ПАТРИАРХАТА, ОТСТРАНЕННЫЙ ОТ ВЛАСТИ, СОДЕРЖИТСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ В ЦЕНТРЕ ИЕРУСАЛИМА.

http://kondakov.ws/blog/Poslanie-Blazhenneyshego-Irineya,-P

***

Źródło: https://bractvospasa.wordpress.com/2016/03/22/patriarcha-jerozolimy-ireneusz-uwieziony-na-dachu-bazyliki-grobu-panskiego/

Za: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=17640