Święte Kanony w prawosławiu – zmienne czy niezmienne?

Wykład dra Pawła Wróblewskiego “Święte Kanony w prawosławiu – zmienne czy niezmienne?” wygłoszony w ramach otwartego cyklu dyskusyjnego „Poznaj prawosławie: spotkania z Biblią i Ojcami”