Ustawa antyterrorystyczna a chrześcijaństwo w Rosji

Zapoznając się z tą informacją kilka tygodni temu, nie widzieliśmy potrzeby aby przypominać o niej na łamach naszej strony. Jednak rozmawiając z wieloma braćmi i siostrami, doszliśmy do przekonania, że poziom świadomości kościoła w Polsce jest bardzo niewielki.

Pogrążeni sprawami dnia codziennego lub też w niedojrzałych i pełnych pychy teologicznych dyskusjach, nie zwróciliśmy wystarczającej uwagi na zjawisko, będące częścią wypełniania biblijnych proroctw, które już niedługo może stać się i częścią naszej rzeczywistości.

Przypomnijmy, że nowa ustawa w Rosji zakazuje m.in. prowadzenia działalności ewangelizacyjnej poza budynkami kościelnymi. A więc w praktyce zakazuje ewangelizacji. Bez pozwolenia władz państwowych nie można również organizować jakichkolwiek spotkań religijnych w domach prywatnych. Osoby, które będą w posiadaniu wiedzy o takowych spotkaniach, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu odpowiednim władzom. W przeciwnym razie, taka „nieobywatelska” postawa, będzie sankcjonowana odpowiednią karą.

Zgodnie z nowym prawem, zagraniczni misjonarze będą musieli posiadać odpowiednie pozwolenia ze strony władz rosyjskich. Rozmowy na temat Boga z niewierzącymi będę traktowane jako działalność misyjna i jako takie podlegać karze. Dzielenie się swoją wiarą, a nawet niewielka wzmianka o niej podczas rozmowy z osobą niewierzącą w miejscu pracy, może zostać ukarana grzywną pieniężną. Obostrzenia będą dotyczyć również takich zachowań jak wysłanie komuś maila z zaproszeniem do kościoła.

Sytuacja w Rosji ukazuje nam dylematy, przed którymi stoi świat. Pokazuje problemy, których nie da się rozwiązać poprzez zmiany legislacyjne czy też politykę społeczną. Radykalizacja prawa, a także zmniejszanie wolności obywateli tylko pozornie może zapewnić bezpieczeństwo ludzi. System strachu w którym będziemy pogrążać się coraz bardziej jest nieustanną konsekwencją nastania czasów końca.

Maranatha!

źródło: zwiedzenie.blogspot.de/2016/08/ustawa-antyterrorystyczna.html

… Według nowych przepisów prawnych, każdy, kto dzieli się swoją wiarą (nawet w trakcie zwykłej rozmowy), musi posiadać otrzymane wcześniej państwowe upoważnienie. Ten wymóg obejmuje sprawy tak podstawowe, jak wysłanie znajomemu e-maila z zaproszeniem do kościoła. Nawet w prywatnym mieszkaniu praktykowanie kultu religijnego i modlitwa będą dozwolone jedynie wtedy, gdy wśród obecnych nie będzie żadnego niewierzącego.

Kościoły będą też odpowiedzialne za działania swoich członków. Na przykład, jeśli członek kościoła wspomni o swojej wierze podczas rozmowy z kolegą z pracy, może zostać ukarany grzywną o równowartości około trzech tysięcy złotych. Karę poniesie nie tylko on, ale i jego kościół. Ustawa ogranicza też zakres, w jakim kościoły mogą kontaktować się z obcokrajowcami, wprowadzając wymóg, by każdy obecny na kościelnym nabożeństwie obywatel obcego państwa posiadał wizę pracowniczą. W przeciwnym razie będzie musiał zapłacić grzywnę lub zostanie wydalony z Rosji.

Choć dla rosyjskiego Kościoła to czas żałoby, to dla całej rodziny Bożej jest to czas, by stanąć przy naszych braciach i siostrach w modlitwie. Prośmy, by Pan obrócił w dobro te próby uciszenia Kościoła. Niech Jego przemieniająca moc uwidoczni się w życiu rosyjskich przywódców politycznych.

Źródła: Religious Liberty Prayer Bulletin, Barnabas Aid

za:  www.gpch.pl/bi/215-rosja/1409-rosja-antychrzescijanskie-zmiany-w-prawie

za:  wolna-polska.pl/wiadomosci/ustawa-antyterrorystyczna-a-chrzescijanstwo-w-rosji-2016-08

[komentarz od Prawosławni Katolicy: uchwalone prawo pozwoli sergiańskiemu Patriarchatowi Moskiewskiemu współpracującemu z post-komunistyczną “pro-prawosławną” władzą uciszyć i wyeliminować z życia społecznego niewygodne Prawdziwie Prawosławne Cerkwie]