Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 117 (116) CHWALCIE PANA WSZYSTKIE NARODY
↓NIESZPORY lucernarium na koniec 
Ps117(116),1 1 1 Alleluja. Laudate Dominum, omnes gentes;
laudate eum, omnes populi.
239
αλληλούϊα
Alleluiah. 117:1 134
αινείτε
Praise 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 3956
πάντα
all 3588
τα
1484
έθνη
nations! 1867
επαινέσατε
Applaud 1473
αυτόν
him 3956
πάντες
all 3588
οι
2992
λαοί
peoples!
Chwalcie Pana wszystkie narody! chwalcie go wszyscy ludzie! Chwalcie Pana, wszystkie narodyWysławiajcie go, wszystkie ludy, Alleluja. Chwalcie Pana wszyscy poganie: chwalcie go wszyscy narodowie. Chwalitie Gospoda, wsi jazycy, pochwalitie jego, wsi liudije: Хвали1те гDа, вси2 kзhцы, похвали1те є3го2, вси2 лю1діе: Хвали́те Го́спода, вси́ язы́цы, похвали́те его́, вси́ лю́дiе: Славьте Господа, все народы, восхваляйте Его, все люди!
Ps117(116),2 2 2 Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus,
et veritas Domini manet in æternum.
117:2 3754
ότι
For 2901
εκραταιώθη
[2 is strengthened 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
1his mercy] 1909
εφ'
upon 1473
ημάς
us, 2532
και
and 3588
η
the 225
αλήθεια
truth 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord 3306
μένει
abides 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
Albowiem rozszerzone jest nad nami miłosierdzie jego, a prawda Pańska trwa na wieki. Halleluja. Albowiem łaska jego jest można nad nami, A wierność jego trwa na wieki! Alleluja. Bo się umocniło nad nami miłosierdzie jego: a prawda Pańska trwa na wieki! jako utwierdisia miłost' jego na nas, i istina Gospodnia priebywajet wo wiek. ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ. я́ко утверди́ся ми́лость его́ на на́съ, и и́стина Госпо́дня пребыва́етъ во вѣ́къ. Ибо непреложна милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовеки!
← dalej NIESZPORY na koniec Ps 34(33)