Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 136 (135) LITANIA DZIĘKCZYNNA O BOŻEJ ŁASKAWOŚCI.
↓JUTRZNIA po katyzmach cd. (w święta)  
Ps136(135),1 1 1 Alleluja. Confitemini Domino, quoniam bonus,
quoniam in æternum misericordia ejus.
239
αλληλούϊα
Alleluiah. 136:1 1843
εξομολογείσθε
Let us confess 3588
τω
to 2962
κυρίω
the lord, 3754
ότι
for 18
αγαθός
he is good, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy!
Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry; albowiem na wieki miłosierdzie jego. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Alleluja. Wyznawajcie Panu, bo dobry; bo na wieki miłosierdzie jego. Ispowiedajtiesia Gospodiewi ... Ispowiedajtiesia Bogu bogow, jako błag: jako w wiek miłost' jego. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Исповѣ́дайтеся Го́сподеви ... Исповѣ́дайтеся Бо́гу бого́въ, я́ко бла́гъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и вовеки милость Его!
Ps136(135),2 2 2 Confitemini Deo deorum,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:2 1843
εξομολογείσθε
Let us confess 3588
τω
to the 2316
θεώ
God 3588
των
2316
θεών
of gods, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy!
Wysławiajcież Boga nad bogami; albowiem na wieki miłosierdzie jego. Wysławiajcie Boga nad bogami! Albowiem na wieki trwa łaska jego! Wyznawajcie Bogu nad bogi; bo na wieki miłosierdzie jego. Ispowiedajtiesia Bogu bogow: jako w wiek miłost' jego. И#сповёдайтесz бGу богHвъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Исповѣ́дайтеся Бо́гу бого́въ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Прославляйте Бога богов. Ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),3 3 3 Confitemini Domino dominorum,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:3 1843
εξομολογείσθε
Let us confess 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 3588
των
2962
κυρίων
of lords, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy!
Wysławiajcież Pana nad panami; albowiem na wieki miłosierdzie jego; Wysławiajcie Pana nad pany, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Wyznawajcie Panu nad pany; bo na wieki miłosierdzie jego. Ispowiedajtiesia Gospodiewi gospodiej: jako w wiek miłost' jego. И#сповёдайтесz гDеви господeй: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Исповѣ́дайтеся Го́сподеви господе́й: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Прославляйте Владыку владык, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),4 4 4 Qui facit mirabilia magna solus,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:4 3588
τω
To the 4160
ποιήσαντι
one doing 2297
θαυμάσια
[2wonders 3173
μεγάλα
1great] 3441
μόνω
alone, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Tego, który sam czyni cuda wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego. Tego, który sam czyni wielkie cuda, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Który sam czyni wielkie dziwy; bo na wieki miłosierdzie jego. Sotworszemu czudiesa wielija jedinomu: jako w wiek miłost' jego. Сотв0ршему чудесA вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Сотво́ршему чудеса́ ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Он, Единый, сотворил чудеса, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),5 5 5 Qui fecit cælos in intellectu,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:5 3588
τω
To the 4160
ποιήσαντι
one making 3588
τους
the 3772
ουρανούς
heavens 1722
εν
in 4907
συνέσει
skilfulness, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Który mądrze niebiosa uczynił; albowiem na wieki miłosierdzie jego; Tego, który mądrze niebiosa uczynił, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Który uczynił niebiosa z rozumem; bo na wieki miłosierdzie jego. Sotworszemu niebiesa razumom: jako w wiek miłost' jego. Сотв0ршему небесA рaзумомъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Сотво́ршему небеса́ ра́зумомъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Сотворил Он небеса разумом Своим, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),6 6 6 Qui firmavit terram super aquas,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:6 3588
τω
To the 4732
στερεώσαντι
one solidifying 3588
την
the 1093
γην
earth 1909
επί
upon 3588
των
the 5204
υδάτων
waters, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Który rozciągnął ziemię na wodach; albowiem na wieki miłosierdzie jego; Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Który utwierdził ziemię nad wodami; bo na wieki miłosierdzie jego. Utwierdiwszemu ziemliu na wodach: jako w wiek miłost' jego. Ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Утверди́в­шему зе́млю на вода́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Утвердил Он землю на водах, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),7 7 7 Qui fecit luminaria magna,
quoniam in æternum misericordia ejus:
136:7 3588
τω
To the 4160
ποιήσαντι
one making 5457
φώτα
[2lights 3173
μεγάλα
1 the great] 3441
μόνω
alone, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Który uczynił światła wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego; Tego, który uczynił wielkie światła, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Który uczynił światła wielkie: bo na wieki miłosierdzie jego. Sotworszemu swietiła wielija jedinomu: jako w wiek miłost' jego: Сотв0ршему свэти6ла вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Сотво́ршему свѣти́ла ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́: Он, Единый, сотворил светила великие, ибо вовеки милость Его;
Ps136(135),8 8 8 solem in potestatem diei,
quoniam in æternum misericordia ejus;
136:8 3588
τον
The 2246
ήλιον
sun 1519
εις
for 1849
εξουσίαν
authority 3588
της
2250
ημέρας
at day, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Słońce, aby panowało we dnie; albowiem na wieki miłosierdzie jego; Słońce, aby panowało we dnie, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Słońce, aby panowało we dnie; bo na wieki miłosierdzie jego: sołnce wo obłast' dnie: jako w wiek miłost' jego: с0лнце во w4бласть днE: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: со́лнце во о́бласть дне́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́: солнце, царящее днем, ибо вовеки милость Его;
Ps136(135),9 9 9 lunam et stellas in potestatem noctis,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:9 3588
την
The 4582
σελήνην
moon 2532
και
and 3588
τους
the 792
αστέρας
stars 1519
εις
for 1849
εξουσίαν
authority 3588
της
of the 3571
νυκτός
night, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Miesiąc i gwiazdy, aby panowały w nocy; albowiem na wieki miłosierdzie jego. Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Miesiąc i gwiazdy, aby panowały nocy: bo na wieki miłosierdzie jego. łunu i zwiezdy wo obłast' noszczy: jako w wiek miłost' jego. лунY и3 ѕвёзды во w4бласть н0щи: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. луну́ и звѣ́зды во о́бласть но́щи: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. луну и звезды, царящие в ночи, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),10 10 10 Qui percussit Ægyptum cum primogenitis eorum,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:10 3588
τω
To the one 3960
πατάξαντι
striking *
Αίγυπτον
Egypt 4862
συν
with 3588
τοις
4416-1473
πρωτοτόκοις αυτών
their first-born, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656
έλεος αυτού
is his mercy.
Który poraził Egipczan na pierworodnych ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego. Tego, który pobił Egipt w pierworodnych jego, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Który pobił Egipt z ich pierworodnymi; bo na wieki miłosierdzie jego. Poraziwszemu Jegipta s pierwiency jego: jako w wiek miłost' jego: Порази1вшему є3гЂпта съ пeрвєнцы є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Порази́в­шему Еги́пта съ пе́рвенцы его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́: Поразил Он Египет и первенцев его, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),11 11 11 Qui eduxit Israël de medio eorum,
quoniam in æternum misericordia ejus,
136:11 2532
και
And 1806
εξαγαγόντι
leading 3588
τον
*
Ισραήλ
Israel 1537
εκ
from 3319-1473
μέσου αυτών
their midst, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Który wywiódł Izraela z pośrodku ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego; Wyprowadził Izraela spośród nich, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Który wywiódł Izraela z pośrodku ich; bo na wieki miłosierdzie jego: i izwiedszemu Izrailia ot sriedy ich: jako w wiek miłost' jego: и3 и3звeдшему ї}лz t среды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и изве́дшему Изра́иля от­ среды́ и́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́: И вывел Израиль из той страны, ибо вовеки милость Его,
Ps136(135),12 12 12 in manu potenti et brachio excelso,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:12 1722
εν
With 5495
χειρί
[2hand 2900
κραταιά
1a strong] 2532
και
and 1722
εν
1023
βραχίονι
[2arm 5308
υψηλώ
1high], 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
W ręce mocnej i w ramieniu wyciągnionem; albowiem na wieki miłosierdzie jego. Mocną ręką i podniesionym ramieniem, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Ręką mocną i ramieniem wysokiem; bo na wieki miłosierdzie jego. rukoju kriepkoju i myszceju wysokoju: jako w wiek miłost' jego. рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. рукою крепкою, десницей, занесенной грозно, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),13 13 13 Qui divisit mare Rubrum in divisiones,
quoniam in æternum misericordia ejus;
136:13 3588
τω
To the one 2612.1
καταδιελόντι
dividing 3588
την
the 2063
ερυθράν
red 2281
θάλασσαν
sea 1519
εις
into 1243
διαιρέσεις
divisions, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Który rozdzielił morze Czerwone na rozdziały; albowiem na wieki miłosierdzie jego; On rozdzielił Morze Czerwone na części, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Który rozdzielił morze Czerwone na rozdziały; bo na wieki miłosierdzie jego. Razdiel'szemu cziermnoje morie w razdielienija: jako w wiek miłost' jego: Раздёльшему чермн0е м0ре въ раздэлє1ніz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Раздѣ́льшему чермно́е мо́ре въ раздѣле́нiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́: Разделил Он надвое Чермное море, ибо вовеки милость Его,
Ps136(135),14 14 14 et eduxit Israël per medium ejus,
quoniam in æternum misericordia ejus;
136:14 2532
και
And 1236
διαγαγόντι
leading 3588
τον
*
Ισραήλ
Israel 1223
διά
through 3319
μέσου
the middle 1473
αυτής
of it, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
I przeprowadził lud Izraelski pośrodkiem jego; albowiem na wieki miłosierdzie jego. I przeprowadził Izraela środkiem jego, Albowiem na wieki trwa łaska jego! I przeprowadził lud Izraelski przez pośrodek jego; bo na wieki miłosierdzie jego. i prowiedszemu Izrailia posriedie jego: jako w wiek miłost' jego: и3 провeдшему ї}лz посредЁ є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и прове́дшему Изра́иля посредѣ́ его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́: и провел Израиля посреди него, ибо вовеки милость Его;
Ps136(135),15 15 15 et excussit Pharaonem et virtutem ejus in mari Rubro,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:15 2532
και
And 1621
εκτινάξαντι
the one shaking off *
Φαραώ
Pharaoh 2532
και
and 3588
την
1411-1473
δύναμιν αυτού
his force 1519
εις
into 2281
θάλασσαν
[2sea 2063
ερυθράν
1 the red], 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
I wrzucił Faraona z wojskiem jego w morze Czerwone; albowiem na wieki miłosierdzie jego. Wrzucił faraona i wojsko jego w Morze Czerwone, Albowiem na wieki trwa łaska jego! I zrzucił Pharaona i wojsko jego w morze Czerwone; bo na wieki miłosierdzie jego. i istriasszemu faraona i siłu jego w morie Cziermnoje: jako w wiek miłost' jego. и3 и3стрsсшему фараHна и3 си1лу є3гw2 въ м0ре чермн0е: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и истря́сшему фарао́на и си́лу его́ въ мо́ре Чермно́­е: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. и низринул Фараона и войско его в море Чермное, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),16 16 16 Qui traduxit populum suum per desertum,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:16 3588
τω
To the one 1236
διαγαγόντι
leading 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
his people 1722
εν
in 3588
τη
the 2048
ερήμω
wilderness, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Który prowadził lud swój przez puszczę; albowiem na wieki miłosierdzie jego. Prowadził lud swój przez pustynię, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Który przeprowadził lud swój przez puszczą; bo na wieki miłosierdzie jego. Prowiedszemu liudi swoja w pustyni: jako w wiek miłost' jego. Провeдшему лю1ди сво‰ въ пустhни: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Прове́дшему лю́ди своя́ въ пусты́ни: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Провел Он народ Свой в пустыне, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),17 17 17 Qui percussit reges magnos,
quoniam in æternum misericordia ejus;
136:17 3588
τω
To the 3960
πατάξαντι
one striking 935
βασιλείς
[2kings 3173
μεγάλους
1great], 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Który poraził królów wielkich; albowiem na wieki miłosierdzie jego; Pobił królów wielkich, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Który poraził króle wielkie; bo na wieki miłosierdzie jego: Poraziwszemu cari wielija: jako w wiek miłost' jego. Порази1вшему цари6 вє1ліz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Порази́в­шему цари́ ве́лiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Поразил царей великих, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),18 18 18 et occidit reges fortes,
quoniam in æternum misericordia ejus:
136:18 2532
και
And 615
αποκτείναντι
killing 935
βασιλείς
[2kings 2900
κραταιούς
1strong], 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
I pobił królów możnych; albowiem na wieki miłosierdzie jego; Zabił potężnych królów, Albowiem na wieki trwa łaska jego! I pobił króle możne; bo na wieki miłosierdzie jego: I ubiwszemu cari kriepkija: jako w wiek miłost' jego: И# ўби1вшему цари6 крBпкіz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: И уби́в­шему цари́ крѣ́пкiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́: И убил царей сильных, ибо вовеки милость Его:
Ps136(135),19 19 19 Sehon, regem Amorrhæorum,
quoniam in æternum misericordia ejus;
136:19 3588
τον
*
Σηών
Sihon 935
βασιλέα
king 3588
των
of the *
Αμορραίων
Amorites, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Sehona; króla Amorejskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego; Sychona, króla Amorejczyków, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Sehona, króla Amorrejczyków; bo na wieki miłosierdzie jego. siona caria Amorriejska: jako w wiek miłost' jego: сиHна царS ґморрeйска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: сио́на царя́ Аморре́йска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́: Сигона, царя Аморрейского, ибо вовеки милость Его,
Ps136(135),20 20 20 et Og, regem Basan,
quoniam in æternum misericordia ejus:
136:20 2532
και
And 3588
τον
*
Ωγ
Og 935
βασιλέα
king 3588
της
*
Βασάν
of Bashan, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
I Oga, króla Basańskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego. I Oga, króla Baszanu, Albowiem na wieki trwa łaska jego! I Oga, króla Bazan; bo na wieki miłosierdzie jego. i oga caria Wasanska: jako w wiek miłost' jego. и3 w4га царS васaнска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и о́га царя́ Васа́нска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Ога, царя Васанского, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),21 21 21 et dedit terram eorum hæreditatem,
quoniam in æternum misericordia ejus;
136:21 2532
και
And 1325
δόντι
giving 3588
την
1093-1473
γη αυτών
their land 2817
κληρονομίαν
for an inheritance, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
I dał ziemię ich w dziedzictwo; albowiem na wieki miłosierdzie jego; Dał im ziemię w dziedzictwo, Albowiem na wieki trwa łaska jego! I dał ziemię ich w dziedzictwo; bo na wieki miłosierdzie jego. I dawszemu ziemliu ich dostojanije: jako w wiek miłost' jego: И# дaвшему зeмлю и4хъ достоsніе: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: И да́в­шему зе́млю и́хъ достоя́нiе: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́: И даровал Он землю их в наследие, ибо вовеки милость Его,
Ps136(135),22 22 22 hæreditatem Israël, servo suo,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:22 2817
κληρονομίαν
An inheritance *
Ισραήλ
to Israel 1401-1473
δούλω αυτού
his servant, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu; albowiem na wieki miłosierdzie jego. W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu, Albowiem na wieki trwa łaska jego! W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu; bo na wieki miłosierdzie jego. dostojanije Izrailiu rabu swojemu: jako w wiek miłost' jego. достоsніе ї}лю рабY своемY: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. достоя́нiе Изра́илю рабу́ сво­ему́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),23 23 23 Quia in humilitate nostra memor fuit nostri,
quoniam in æternum misericordia ejus;
136:23 3754
ότι
For 1722
εν
in 3588
τη
5014-1473
ταπεινώσει ημών
our humiliation 3403
εμνήσθη
[3remembered 1473
ημών
4us 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord], 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Który w uniżeniu naszem pamięta na nas; albowiem na wieki miłosierdzie jego. W poniżeniu naszym pamiętał o nas, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Albowiem w uniżeniu naszem pamiętał na nas; bo na wieki miłosierdzie jego. Jako wo smirienii naszem pomianu ny Gospod': jako w wiek miłost' jego. Ћкw во смирeніи нaшемъ помzнy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Я́ко во смире́нiи на́­шемъ помяну́ ны Госпо́дь: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. В унижении нашем вспомнил нас Господь, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),24 24 24 et redemit nos ab inimicis nostris,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:24 2532
και
And 3084
ελυτρώσατο
he ransomed 1473
ημάς
us 1537
εκ
from 3588
των
2190-1473
εχθρών ημών
our enemies, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
I wybawił nas od nieprzyjaciół naszych; albowiem na wieki miłosierdzie jego. Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych, Albowiem na wieki trwa łaska jego! I odkupił nas od nieprzyjaciół naszych; bo na wieki miłosierdzie jego. I izbawił ny jest' ot wragow naszych: jako w wiek miłost' jego: И# и3збaвилъ ны2 є4сть t врагHвъ нaшихъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: И изба́вилъ ны́ е́сть от­ враго́въ на́шихъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́: Он избавил нас от врагов наших, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),25 25 25 Qui dat escam omni carni,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:25 3588
ο
The 1325
διδούς
one giving 5160
τροφήν
nourishment 3956
πάση
to all 4561
σαρκί
flesh, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Który daje pokarm wszelkiemu ciału; albowiem na wieki miłosierdzie jego. Daje pokarm wszelkiemu ciału, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Który daje pokarm wszelkiemu ciału; bo na wieki miłosierdzie jego. dajaj piszczu wsiakoj płoti: jako w wiek miłost' jego. даsй пи1щу всsкой пл0ти: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. дая́й пи́щу вся́кой пло́ти: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Дарует Он пищу всякой твари, ибо вовеки милость Его!
Ps136(135),26 26 26 Confitemini Deo cæli,
quoniam in æternum misericordia ejus.
Confitemini Domino dominorum,
quoniam in æternum misericordia ejus.
136:26 1843
εξομολογείσθε
Confess 3588
τω
2316
θεώ
to God, 3588
του
3772
ουρανού
O heaven, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy!
Wysławiajcież Boga niebios; albowiem na wieki miłosierdzie jego. Wysławiajcie Boga niebios, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Wyznawajcie Bogu nieba; bo na wieki miłosierdzie jego: wyznawajcie Panu nad pany; bo na wieki jest miłosierdzie jego. Ispowiedajtiesia Bogu niebiesnomu: jako w wiek miłost' jego. И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Исповѣ́дайтеся Бо́гу небе́сному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Прославляйте Бога Небесного, ибо вовеки милость Его!
← dalej JUTRZNIA po Ewangelii Ps 51(50)