NIESZPORY czyli WIECZERNIA
Ps 104(103) początek
Ps 1 jedna katyzma (z sob. na niedź. katyzma I.)
Ps 141(140) po katyźmie lucernarium
Ps 142(141) lucernarium cd.
Ps 130(129) lucernarium cd.
Ps 117(116) lucernarium na koniec
Ps 34(33) na koniec
MAŁA KOMPLETA czyli MAŁE POWIECZERZE
Ps 51(50) początek
Ps 70(69) cd.
Ps 143(142) na koniec
WIELKA KOMPLETA czyli WIELKIE POWIECZERZE
Ps 4 początek (poza I tyg. W.Postu)
Ps 6 cd.
Ps 13(12) cd.
Ps 25(24) cd.
Ps 31(30) cd.
Ps 91(90) cd,
Ps 51(50) cd
Ps 102(101) cd.
Ps 70(69) cd.
Ps 143(142) cd. (także po kanonie)
Ps 150 na koniec
O PÓŁNOCY - Godzina Czytań czyli PÓŁNOCZNICA
Ps 51(50) początek (a w niedz. koniec)
Ps 119(118) katyzma XVII (dź.powszedni)
Ps 65(64) katyzma IX (sobota)
Ps 121(120) po katyźmie
Ps 134(133) na koniec
JUTRZNIA czyli UTRENIA (przed wschodem słońca)
Ps 20(19) początek
Ps 21(20) początek cd.
Ps 3 sześciopsalm na poczatek
Ps 38(37) sześciopsalm cd.
Ps 63(62) sześciopsalm cd.
Ps 88(87) sześciopsalm cd.
Ps 103(102) sześciopsalm cd.
Ps 143(142) sześciopsalm na koniec
Ps 9 katyzmy (z sob/niedź Kat.II i III)
Ps 135(134) po katyzmach (w święta)
Ps 136(135) po katyzmach cd. (w święta)
Ps 119(118) po katyzmach (poza świętami)
Ps 51(50) po Ewangelii
Ps 148 na koniec laudesy
Ps 149 laudesy cd.
Ps 150 na koniec
GODZINA I - Pryma (godz.7-9)
Ps 5 początek
Ps 90(89) cd.
Ps 101(100) na koniec
GODZINA III - Tercja (godz.10-12)
Ps 17(16) początek
Ps 25(24) cd.
Ps 51(50) na koniec
GODZINA VI - Seksta (godz.13)
Ps 54(53) początek
Ps 55(54) cd.
Ps 91(90) na koniec
BOSKA LITURGIA
Ps 103(102) początek antyfona I
Ps 146(145) początek antyfona II
Ps 34(33) na koniec
GODZINA IX - Nona (godz. 15)
Ps 84(83) początek
Ps 85(84) cd.
Ps 86(85) na koniec
Początek Katyzmy Zwykły porządek czytań (poza Wielkim Postem)*
Ps 1 Katyzma I Nieszpory INiedziela (czyli noc z sob./niedz.)
Ps 9 Katyzma II JutrzniaNiedziela
Ps 18(17) Katyzma III JutrzniaNiedziela
bez katyzmy Nieszpory IINiedziela (czyli noc z niedz./pn.)
Ps 25(24) Katyzma IV JutrzniaPoniedziałek
Ps 33(32) Katyzma V JutrzniaPoniedziałek
Ps 38(37) Katyzma VI NieszporyWtorek (czyli noc z pn./wt.)
Ps 47(46) Katyzma VII JutrzniaWtorek
Ps 56(55) Katyzma VIII JutrzniaWtorek
Ps 65(64) Katyzma IX NieszporyŚroda (czyli noc z wt./śr.)
Ps 71(70) Katyzma X JutrzniaŚroda
Ps 78(77) Katyzma XI JutrzniaŚroda
Ps 86(85) Katyzma XII NieszporyCzwartek (czyli noc z śr./czw.)
Ps 92(91) Katyzma XIII JutrzniaCzwartek
Ps 102(101) Katyzma XIVJutrzniaCzwartek
Ps 106(105) Katyzma XV NieszporyPiatek (czyli noc z czw./pi.)
Ps 110(109) Katyzma XVI JutrzniaSobota
Ps 119(118) Katyzma XVII JutrzniaSobota
Ps 120(119) Katyzma XVIIINieszporySobota (czyli noc z pt./sob.)
Ps 135(134) Katyzma XIXJutrzniaPiątek
Ps 144(143) Katyzma XX JutrzniaPiatek
1. Od zakończenia święta Podwyższenia do wigilii święta Narodzenia Chrystusa.
2. Od zakończenia święta Objawienia do soboty przed niedzielą syna marnotrawnego.
na Nieszporach w dni powszednie czytamy katyzmę XVII
a na Jutrzni od Pon. do Czw. czytamy nie dwie lecz trzy kolejne katyzmy
Ps 127(126)Aszcze nie Gospod' soziżdiet dom,
Ps 58(57)Aszcze woistinnu ubo prawdu głagolietie,
Ps 50(49)Bog bogow Gospod' głagoła, i prizwa ziemliu
Ps 46(45)Bog nam pribieżyszcze i siła,
Ps 94(93)Bog otmszczenij Gospod',
Ps 82(81)Bog sta w sonmie bogow,
Ps 63(62)Boże, Boże moj, k tiebie utrieniuju:
Ps 22(21)Boże, Boże moj, wonmi mi, wskuju ostawił mia jesi?
Ps 109(108)Boże, chwały mojeja nie priemołczi:
Ps 83(82)Boże, kto upodobitsia tiebie?
Ps 60(59)Boże, otrinuł ny jesi i nizłożył jesi nas,
Ps 79(78)Boże, priidosza jazycy w dostojanije twoje,
Ps 72(71)Boże, sud twoj cariewi dażd',
Ps 67(66)Boże, uszczedri ny i błagosłowi ny,
Ps 44(43)Boże, uszyma naszyma usłyszachom,
Ps 70(69)Boże, w pomoszcz' moju wonmi: Gospodi,
Ps 54(53)Boże, wo imia twoje spasi mia i w silie twojej sudi mi.
Ps 92(91)Błago jest' ispowiedatisia Gospodiewi
Ps 103(102)Błagosłowi, dusze moja, Gospoda, i wsia wnutrienniaja moja,
Ps 104(103)Błagosłowi, dusze moja, Gospoda. Gospodi Boże moj,
Ps 144(143)Błagosłowien Gospod' Bog moj,
Ps 34(33)Błagosłowliu Gospoda na wsiakoje wriemia,
Ps 85(84)Błagowolił jesi, Gospodi, ziemliu twoju,
Ps 112(111)Błażen muż bojajsia Gospoda,
Ps 1Błażen muż, iże nie idie na sowiet niecziestiwych,
Ps 41(40)Błażen razumiewajaj na niszcza i uboga,
Ps 119(118)Błażeni nieporocznii w put' ,
Ps 128(127)Błażeni wsi bojaszczyisia Gospoda,
Ps 32(31)Błażeni, ichże ostawiszasia biezzakonija,
Ps 146(145)Chwali, dusze moja, Gospoda:
Ps 150Chwalitie Boga wo swiatych jego,
Ps 148Chwalitie Gospoda s niebies,
Ps 147(146)Chwalitie Gospoda, jako błag psałom:
Ps 117(116)Chwalitie Gospoda, wsi jazycy,
Ps 135(134)Chwalitie imia Gospodnie,
Ps 113(112)Chwalitie, otrocy, Gospoda,
Ps 52(51)Czto chwaliszysia wo złobie, sil'nie?
Ps 68(67)Da woskriesniet Bog, i rastoczatsia wrazi jego,
Ps 13(12)Dokolie, Gospodi, zabudieszy mia do konca?
Ps 23(22)Gospod' pasiet mia, i nicztoże mia liszyt.
Ps 27(26)Gospod' proswieszczenije moje i spasitiel' moj,
Ps 99(98)Gospod' wocarisia, da gniewajutsia liudije:
Ps 97(96)Gospod' wocarisia, da radujetsia ziemlia,
Ps 93(92)Gospod' wocarisia, w liepotu obliecziesia:
Ps 7Gospodi Boże moj, na tia upowach,
Ps 88(87)Gospodi Boże spasienija mojego,
Ps 8Gospodi Gospod' nasz, jako czudno imia twoje
Ps 3Gospodi, czto sia umnożysza stużajuszczyi mi?
Ps 6Gospodi, da nie jarostiju twojeiu oblicziszy mienie ... Pomiłuj mia,
Ps 38(37)Gospodi, da nie jarostiju twojeiu oblicziszy mienie ... jako strieły twoja ...
Ps 139(138)Gospodi, iskusił mia jesi i poznał mia jesi:
Ps 15(14)Gospodi, kto obitajet w żyliszczy twojem?
Ps 131(130)Gospodi, nie wozniesiesia sierdce moje,
Ps 90(89)Gospodi, pribieżyszcze był jesi nam
Ps 21(20)Gospodi, siłoju twojeiu wozwiesielitsia car',
Ps 102(101)Gospodi, usłyszy molitwu moju, i wopl' moj k tiebie
Ps 143(142)Gospodi, usłyszy molitwu moju, wnuszy molienije moje
Ps 141(140)Gospodi, wozzwach k tiebie, usłyszy mia:
Ps 24(23)Gospodnia ziemlia, i ispołnienije jeia,
Ps 108(107)Gotowo sierdce moje, Boże, gotowo sierdce moje:
Ps 36(35)Głagoliet priebiezzakonnyj sogrieszati w siebie:
Ps 5Głagoły moja wnuszy, Gospodi,
Ps 77(76)Głasom moim ko Gospodu wozzwach ... k Bogu ...
Ps 142(141)Głasom moim ko Gospodu wozzwach ... ko Gospodu ...
Ps 42(41)Imże obrazom żełajet jelien'
Ps 105(104)Ispowiedajtiesia Gospodiewi i prizywajtie imia jego,
Ps 118(117)Ispowiedajtiesia Gospodiewi ... Da riecziet ubo dom Izrailiew
Ps 107(106)Ispowiedajtiesia Gospodiewi ... Da riekut izbawliennii Gospodiem
Ps 136(135)Ispowiedajtiesia Gospodiewi ... Ispowiedajtiesia Bogu bogow
Ps 106(105)Ispowiedajtiesia Gospodiewi ... Kto wozgłagoliet siły Gospodni
Ps 111(110)Ispowiemsia tiebie, Gospodi, wsiem sierdcem moim w sowietie prawych
Ps 138(137)Ispowiemsia tiebie, Gospodi, wsiem sierdcem moim, i pried angieły wospoju tiebie,
Ps 9Ispowiemsia tiebie, Gospodi, wsiem sierdcem moim, powiem wsia czudiesa twoja.
Ps 75(74)Ispowiemysia tiebie, Boże, ispowiemysia tiebie
Ps 130(129)Iz głubiny wozzwach k tiebie, Gospodi:
Ps 59(58)Izmi mia ot wrag moich,
Ps 140(139)Izmi mia, Gospodi, ot cziełowieka łukawa,
Ps 124(123)Jako aszcze nie Gospod' by był w nas,
Ps 123(122)K tiebie wozwiedoch oczi moi,
Ps 25(24)K tiebie, Gospodi, wozdwigoch duszu moju,
Ps 28(27)K tiebie, Gospodi, wozzowu, Boże moj:
Ps 120(119)Ko Gospodu, wniegda skorbieti mi, wozzwach,
Ps 73(72)Kol' błag Bog Izrailiew prawym sierdcem.
Ps 84(83)Kol' wozliublienna sielienija twoja,
Ps 101(100)Miłost' i sud wospoju tiebie, Gospodi:
Ps 89(88)Miłosti twoja, Gospodi, wo wiek wospoju,
Ps 129(128)Mnożyceju braszasia so mnoju ot junosti mojeja,
Ps 11(10)Na Gospoda upowach, kako rieczietie duszy mojej:
Ps 137(136)Na riekach Wawiłonskich,
Ps 71(70)Na tia, Gospodi, upowach ... i spasi mia.
Ps 31(30)Na tia, Gospodi, upowach ... uskori iziati mia:
Ps 125(124)Nadiejuszczyisia na Gospoda, jako gora Sion:
Ps 62(61)Nie Bogu li powinietsia dusza moja?
Ps 37(36)Nie riewnuj łukawnujuszczym,
Ps 19(18)Niebiesa powiedajut sławu Bożyju,
Ps 87(86)Osnowanija jego na gorach swiatych:
Ps 45(44)Otrygnu sierdce moje słowo błago,
Ps 80(79)Pasyj Izrailia wonmi:
Ps 147Pochwali, Iierusalimie, Gospoda,
Ps 132(131)Pomiani, Gospodi, Dawida i wsiu krotost' jego:
Ps 56(55)Pomiłuj mia, Boże, jako popra mia cziełowiek:
Ps 51(50)Pomiłuj mia, Boże, po wielicej miłosti twojej,
Ps 57(56)Pomiłuj mia, Boże, pomiłuj mia:
Ps 95(94)Priiditie, wozradujemsia Gospodiewi,
Ps 86(85)Prikłoni, Gospodi, ucho twoje, i usłyszy mia:
Ps 29(28)Priniesitie Gospodiewi, synowie Bożyi,
Ps 81(80)Radujtiesia Bogu pomoszczniku naszemu,
Ps 33(32)Radujtiesia, prawiednii, o Gospodie:
Ps 39(38)Riech: sochraniu puti moja,
Ps 110(109)Rieczie Gospod' Gospodiewi mojemu:
Ps 14(13)Rieczie biezumien w sierdcy swojem: niest' Bog.
Ps 53(52)Rieczie biezumien w sierdcy swojem: niest' Bog.
Ps 133(132)Sie, czto dobro, ili czto krasno,
Ps 134(133)Sie, nynie błagosłowitie Gospoda,
Ps 16(15)Sochrani mia, Gospodi, jako na tia upowach.
Ps 69(68)Spasi mia, Boże,
Ps 12(11)Spasi mia, Gospodi, jako oskudie priepodobnyj:
Ps 43(42)Sudi mi, Boże, i razsudi priu moju:
Ps 26(25)Sudi mi, Gospodi, jako az niezłoboju mojeiu chodich:
Ps 35(34)Sudi, Gospodi, obidiaszczyja mia, pobori boriuszczyja mia.
Ps 65(64)Tiebie podobajet piesn', Boże, w Sionie,
Ps 40(39)Tierpia potierpiech Gospoda, i wniat mi
Ps 64(63)Usłyszy, Boże, głas moj,
Ps 61(60)Usłyszy, Boże, molienije moje, wonmi molitwie mojej:
Ps 17(16)Usłyszy, Gospodi, prawdu moju, wonmi molieniju mojemu,
Ps 20(19)Usłyszyt tia Gospod' w dien' pieczali,
Ps 49(48)Usłyszytie sija, wsi jazycy, wnuszytie,
Ps 76(75)Wiedom wo Iudiei Bog:
Ps 48(47)Wielij Gospod' i chwalien zieło wo gradie Boga naszego,
Ps 116(115)Wierowach, tiemże wozgłagołach:
Ps 4Wniegda prizwati mi, usłysza mia Bog prawdy mojeja:
Ps 126(125)Wniegda wozwratiti Gospodu plien Sion',
Ps 78(77)Wniemlitie, liudije moi, zakonu mojemu,
Ps 55(54)Wnuszy, Boże, molitwu moju i nie priezri molienija mojego:
Ps 114(113)Wo ischodie Izrailiewie ot Jegipta,
Ps 66(65)Woskliknitie Gospodiewi wsia ziemlia,
Ps 100(99)Woskliknitie bogowi wsia ziemlia:
Ps 98(97)Wospojtie Gospodiewi piesn' nowu, jako diwna sotwori Gospod':
Ps 96(95)Wospojtie Gospodiewi piesn' nowu, wospojtie
Ps 149Wospojtie Gospodiewi piesn' nowu: chwalienije jego
Ps 116(114)Wozliubich, jako usłyszyt Gospod' głas molienija mojego,
Ps 18(17)Wozliubliu tia, Gospodi, kriepostie moja:
Ps 145(144)Wozniesu tia, Boże moj, Cariu moj,
Ps 30(29)Wozniesu tia, Gospodi, jako podiał mia jesi,
Ps 121(120)Wozwiedoch oczi moi w gory,
Ps 122(121)Wozwiesielichsia o riekszych mnie:
Ps 47(46)Wsi jazycy, wosplieszczytie rukami,
Ps 2Wskuju szataszasia jazycy,
Ps 74(73)Wskuju, Boże, otrinuł jesi do konca?
Ps 91(90)Żywyj w pomoszczy wyszniago,
Ps 58(57)А́ще во­и́стин­ну у́бо пра́вду глаго́лете,
Ps 127(126)А́ще не Госпо́дь сози́ждетъ до́мъ,
Ps 92(91)Благо е́сть исповѣ́датися Го́сподеви
Ps 85(84)Благоволи́лъ еси́, Го́споди, зе́млю твою́,
Ps 144(143)Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ мо́й,
Ps 103(102)Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся́ вну́трен­няя моя́,
Ps 104(103)Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди Бо́же мо́й,
Ps 34(33)Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,
Ps 128(127)Блаже́ни вси́ боя́щiися Го́спода,
Ps 119(118)Блаже́ни непоро́чнiи въ пу́ть ,
Ps 32(31)Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́нiя,
Ps 112(111)Блаже́нъ му́жъ боя́йся Го́спода,
Ps 1Блаже́нъ му́жъ, и́же не и́де на совѣ́тъ нечести́выхъ,
Ps 41(40)Блаже́нъ разумѣва́яй на ни́ща и убо́га,
Ps 50(49)Бо́гъ бого́въ Госпо́дь глаго́ла, и при­­зва́ зе́млю
Ps 46(45)Бо́гъ на́мъ при­­бѣ́жище и си́ла,
Ps 94(93)Бо́гъ от­мще́нiй Госпо́дь,
Ps 82(81)Бо́гъ ста́ въ со́нмѣ бого́въ,
Ps 22(21)Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми, вску́ю оста́вилъ мя́ еси́?
Ps 63(62)Бо́же, Бо́же мо́й, къ тебѣ́ у́тренюю:
Ps 54(53)Бо́же, во и́мя твое́ спаси́ мя и въ си́лѣ тво­е́й суди́ ми.
Ps 70(69)Бо́же, въ по́мощь мою́ вонми́: Го́споди,
Ps 83(82)Бо́же, кто́ уподо́бит­ся тебѣ́?
Ps 60(59)Бо́же, от­ри́нулъ ны́ еси́ и низложи́лъ еси́ на́съ,
Ps 79(78)Бо́же, прiидо́ша язы́цы въ достоя́нiе твое́,
Ps 72(71)Бо́же, су́дъ тво́й царе́ви да́ждь,
Ps 44(43)Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахомъ,
Ps 67(66)Бо́же, уще́дри ны́ и благослови́ ны,
Ps 109(108)Бо́же, хвалы́ мо­ея́ не премолчи́:
Ps 48(47)Ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́ во гра́дѣ Бо́га на́­шего,
Ps 126(125)Внегда́ воз­врати́ти Го́споду плѣ́нъ Сiо́нь,
Ps 4Внегда́ при­­зва́ти ми́, услы́ша мя́ Бо́гъ пра́вды мо­ея́:
Ps 78(77)Внемли́те, лю́дiе мо­и́, зако́ну мо­ему́,
Ps 55(54)Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́нiя мо­его́:
Ps 114(113)Во исхо́дѣ Изра́илевѣ от­ Еги́пта,
Ps 121(120)Возведо́хъ о́чи мо­и́ въ го́ры,
Ps 122(121)Возвесели́хся о ре́кшихъ мнѣ́:
Ps 116(114)Возлюби́хъ, я́ко услы́шитъ Госпо́дь гла́съ моле́нiя мо­его́,
Ps 18(17)Возлюблю́ тя, Го́споди, крѣ́посте моя́:
Ps 145(144)Вознесу́ тя, Бо́же мо́й, Царю́ мо́й,
Ps 30(29)Вознесу́ тя, Го́споди, я́ко подъя́лъ мя́ еси́,
Ps 66(65)Воскли́кните Го́сподеви вся́ земля́,
Ps 100(99)Воскли́кните богови вся́ земля́:
Ps 96(95)Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, воспо́йте
Ps 98(97)Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь:
Ps 149Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву: хвале́нiе его́
Ps 47(46)Вси́ язы́цы, восплещи́те рука́ми,
Ps 2Вску́ю шата́шася язы́цы,
Ps 74(73)Вску́ю, Бо́же, от­ри́нулъ еси́ до конца́?
Ps 76(75)Вѣ́домъ во Иуде́и Бо́гъ:
Ps 116(115)Вѣ́ровахъ, тѣ́мже воз­глаго́лахъ:
Ps 142(141)Гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду воз­зва́хъ ... ко Го́споду ...
Ps 77(76)Гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду воз­зва́хъ ... къ Бо́гу ...
Ps 36(35)Глаго́летъ пребеззако́н­ный согрѣша́ти въ себѣ́:
Ps 5Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди,
Ps 7Го́споди Бо́же мо́й, на тя́ упова́хъ,
Ps 88(87)Го́споди Бо́же спасе́нiя мо­его́,
Ps 8Го́споди Госпо́дь на́шъ, я́ко чу́дно и́мя твое́
Ps 141(140)Го́споди, воз­зва́хъ къ тебѣ́, услы́ши мя́:
Ps 6Го́споди, да не я́ростiю тво­е́ю обличи́ши мене́ ... Поми́луй мя́,
Ps 38(37)Го́споди, да не я́ростiю тво­е́ю обличи́ши мене́ ... я́ко стрѣ́лы твоя́ ...
Ps 139(138)Го́споди, искуси́лъ мя́ еси́ и позна́лъ мя́ еси́:
Ps 15(14)Го́споди, кто́ обита́етъ въ жили́щи тво­е́мъ?
Ps 131(130)Го́споди, не воз­несе́ся се́рдце мое́,
Ps 90(89)Го́споди, при­­бѣ́жище бы́лъ еси́ на́мъ
Ps 21(20)Го́споди, си́лою тво­е́ю воз­весели́т­ся ца́рь,
Ps 143(142)Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́нiе мое́
Ps 102(101)Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и во́пль мо́й къ тебѣ́
Ps 3Го́споди, что́ ся умно́жиша стужа́ющiи ми́?
Ps 24(23)Госпо́дня земля́, и исполне́нiе ея́,
Ps 93(92)Госпо́дь воцари́ся, въ лѣ́поту облече́ся:
Ps 99(98)Госпо́дь воцари́ся, да гнѣ́вают­ся лю́дiе:
Ps 97(96)Госпо́дь воцари́ся, да ра́дует­ся земля́,
Ps 23(22)Госпо́дь пасе́тъ мя́, и ничто́же мя́ лиши́тъ.
Ps 27(26)Госпо́дь просвѣще́нiе мое́ и спаси́тель мо́й,
Ps 108(107)Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́:
Ps 68(67)Да воскре́снетъ Бо́гъ, и расточа́т­ся врази́ его́,
Ps 13(12)Доко́лѣ, Го́споди, забу́деши мя́ до конца́?
Ps 91(90)Живы́й въ по́мощи вы́шняго,
Ps 42(41)И́мже о́бразомъ жела́етъ еле́нь
Ps 59(58)Изми́ мя от­ вра́гъ мо­и́хъ,
Ps 140(139)Изми́ мя, Го́споди, от­ человѣ́ка лука́ва,
Ps 130(129)Изъ глубины́ воз­зва́хъ къ тебѣ́, Го́споди:
Ps 105(104)Исповѣ́дайтеся Го́сподеви и при­­зыва́йте и́мя его́,
Ps 107(106)Исповѣ́дайтеся Го́сподеви ... Да реку́тъ изба́влен­нiи Го́сподемъ
Ps 118(117)Исповѣ́дайтеся Го́сподеви ... Да рече́тъ у́бо до́мъ Изра́илевъ
Ps 136(135)Исповѣ́дайтеся Го́сподеви ... Исповѣ́дайтеся Бо́гу бого́въ
Ps 106(105)Исповѣ́дайтеся Го́сподеви ... Кто́ воз­глаго́летъ си́лы Госпо́дни
Ps 111(110)Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ въ совѣ́тѣ пра́выхъ
Ps 138(137)Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, и предъ а́нгелы воспою́ тебѣ́,
Ps 9Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, повѣ́мъ вся́ чудеса́ твоя́.
Ps 75(74)Исповѣ́мыся тебѣ́, Бо́же, исповѣ́мыся тебѣ́
Ps 120(119)Ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти ми́, воз­зва́хъ,
Ps 73(72)Ко́ль бла́гъ Бо́гъ Изра́илевъ пра́вымъ се́рдцемъ.
Ps 84(83)Ко́ль воз­лю́блен­на селе́нiя твоя́,
Ps 123(122)Къ тебѣ́ воз­ведо́хъ о́чи мо­и́,
Ps 25(24)Къ тебѣ́, Го́споди, воз­двиго́хъ ду́шу мою́,
Ps 28(27)Къ тебѣ́, Го́споди, воз­зову́, Бо́же мо́й:
Ps 89(88)Ми́лости твоя́, Го́споди, во вѣ́къ воспою́,
Ps 101(100)Ми́лость и су́дъ воспою́ тебѣ́, Го́споди:
Ps 129(128)Мно́жицею бра́шася со мно́ю от­ ю́ности мо­ея́,
Ps 11(10)На Го́спода упова́хъ, ка́ко рече́те души́ мо­е́й:
Ps 137(136)На рѣка́хъ Вавило́нскихъ,
Ps 71(70)На тя́, Го́споди, упова́хъ ... и спаси́ мя.
Ps 31(30)На тя́, Го́споди, упова́хъ ... ускори́ изъя́ти мя́:
Ps 125(124)Надѣ́ющiися на Го́спода, я́ко гора́ Сiо́нъ:
Ps 62(61)Не Бо́гу ли повине́т­ся душа́ моя́?
Ps 37(36)Не ревну́й лука́вну­ю­щымъ,
Ps 19(18)Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жiю,
Ps 87(86)Основа́нiя его́ на гора́хъ святы́хъ:
Ps 45(44)Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го,
Ps 80(79)Пасы́й Изра́иля вонми́:
Ps 51(50)Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости тво­е́й,
Ps 57(56)Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́:
Ps 56(55)Поми́луй мя́, Бо́же, я́ко попра́ мя человѣ́къ:
Ps 132(131)Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю́ кро́тость его́:
Ps 147Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода,
Ps 95(94)Прiиди́те, воз­ра́дуемся Го́сподеви,
Ps 86(85)Приклони́, Го́споди, у́хо твое́, и услы́ши мя́:
Ps 29(28)Принеси́те Го́сподеви, сы́нове Бо́жiи,
Ps 81(80)Ра́дуйтеся Бо́гу помо́щнику на́­шему,
Ps 33(32)Ра́дуйтеся, пра́веднiи, о Го́сподѣ:
Ps 110(109)Рече́ Госпо́дь Го́сподеви мо­ему́:
Ps 14(13)Рече́ безу́менъ въ се́рдцы сво­е́мъ: нѣ́сть Бо́гъ.
Ps 53(52)Рече́ безу́менъ въ се́рдцы сво­е́мъ: нѣ́сть Бо́гъ.
Ps 39(38)Рѣ́хъ: сохраню́ пути́ моя́,
Ps 134(133)Се́, ны́нѣ благослови́те Го́спода,
Ps 133(132)Се́, что́ добро́, или́ что́ красно́,
Ps 16(15)Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на тя́ упова́хъ.
Ps 69(68)Спаси́ мя, Бо́же,
Ps 12(11)Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскудѣ́ преподо́бный:
Ps 43(42)Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю́ мою́:
Ps 26(25)Суди́ ми, Го́споди, я́ко а́зъ незло́бою мо­е́ю ходи́хъ:
Ps 35(34)Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя́, побори́ борю́щыя мя́.
Ps 65(64)Тебѣ́ подоба́етъ пѣ́снь, Бо́же, въ Сiо́нѣ,
Ps 40(39)Терпя́ потерпѣ́хъ Го́спода, и вня́тъ ми́
Ps 64(63)Услы́ши, Бо́же, гла́съ мо́й,
Ps 61(60)Услы́ши, Бо́же, моле́нiе мое́, вонми́ моли́твѣ мо­е́й:
Ps 17(16)Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нiю мо­ему́,
Ps 49(48)Услы́шите сiя́, вси́ язы́цы, внуши́те,
Ps 20(19)Услы́шитъ тя́ Госпо́дь въ де́нь печа́ли,
Ps 146(145)Хвали́, душе́ моя́, Го́спода:
Ps 150Хвали́те Бо́га во святы́хъ его́,
Ps 148Хвали́те Го́спода съ небе́съ,
Ps 117(116)Хвали́те Го́спода, вси́ язы́цы,
Ps 147(146)Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ псало́мъ:
Ps 135(134)Хвали́те и́мя Госпо́дне,
Ps 113(112)Хвали́те, о́троцы, Го́спода,
Ps 52(51)Что́ хва́лишися во зло́бѣ, си́льне?
Ps 124(123)Я́ко а́ще не Госпо́дь бы бы́лъ въ на́съ,