Chrystus się narodził! Kolędy prawosławne w języku polskim

Dawnym zwyczajem,  na podlaskich wsiach po zapadnięciu zmroku zaczynały się święte wieczory, na których ludzie spotykali się i śpiewali kolędy.
I my także kolędujmy! Przedstawimy tu teksty kolęd prawosławnych w języku polskim (w przekładzie)

Rizdwo1.  Troparion Bożego Narodzenia

Narodzenie Twoje Chryste Boże nasz, zabłysło światu światłem mądrości: albowiem wtedy gwiazdom służący zostali przez gwiazdę pouczeni, aby pokłonili się Tobie, Słońcu prawdy, i Ciebie poznali Światłość z wysokości: Panie, chwała Ci!

(tłumaczenie na język polski z 1939 roku)

Troparion w języku cerkiewnosłowiańskim, śpiewany przez mnichów monasteru w Supraślu:


2. Wstawajte, wstawajte, Brattja moji myłi –  Wstawajcie, wstawajcie, Bracia moi mili

Wstawajcie, wstawajcie, Bracia moi mili,
Popatrzcie na niebo, gdzie gwiazda wzeszła.
Jasnym promieniem oświeca rodzinę,
Chwili nie czekajcie, pospieszcie tutaj. x2
Dziecię narodzone w żłóbku jest na sianie,
Król Prawdy na Ziemię zszedł z samych niebios.
On zbawia narody, z grzechów On wyzwala,
Wszystkich sprawiedliwych ku prawdzie wiedzie. x2
Królowie ze wschodu do Niego przychodzą,
Cenne oni dary ku Niemu niosą.
A wojska herodowe przez pustynię kroczą,
By na przesłuchanie powieść Trzech Mędrców. x2
A im nie są straszne cierpienia ni męki,
Ni podstępy złego Heroda – króla.
Im sam Duch Bożej Łaski drogę pokazuje,
Do celu prowadzi ich jasna gwiazda. x2
Spieszcie podarunki przynośmy my Jemu,
Małemu Dziecięciu Jezusu Chrystu.
On pocieszy i łzy otrze zapałakanych ludzi,
Dobrą da nadzieję w godzinie smutku. x2
(tłumaczenie współczesne)

Kolęda w wersji ukraińskiej, śpiewana przez mnichów monasteru w Jabłecznej:


3. Nowa Radist Stała – Radość dziś nastała
Radość dziś nastała, radość niebywała.
Nad wertepem gwiazda jasna światu zajaśniała. (2)

Chrystus się narodził, w ciele Bóg przychodzi.
Z Panny czystej narodzony świat ten oswobodzi. (2)

Anieli śpiewają, Zbawcę wysławiają,
Wszystkim ludziom tę nowinę cudną ogłaszają. (2)

I my też śpiewajmy, Zbawcę wysławiajmy.
W prostym żłobie zrodzonemu chwałę, cześć oddajmy. (2)

(tłumaczenie tradycyjne, kolęda ta w języku polskim popularna jest zwłaszcza w Galicji)

Kolęda w wersji ukraińskiej, Zespół Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją Jerzego Szurbaka:4. Dobryj Weczir Tobi, Pane Hospodaru – Dobry Wieczór Tobie Panie Gospodarzu
Dobry Wieczór Tobie Panie Gospodarzu,
Raduj się, oj raduj się Ziemio, Syn Boży narodził się! (2)

Zaściełajcie stoły, ozdabiajcie domy,
Raduj się, oj raduj się Ziemio, Syn Boży narodził się! (2)

I kładźcie kołacze z wiosennej pszenicy,
Raduj się, oj raduj się Ziemio, Syn Boży narodził się! (2)

Bo przyjdą do Ciebie trzy Prazdniki w gości,
Raduj się, oj raduj się Ziemio, Syn Boży narodził się! (2)
A pierwsze to Święto Boże Narodzenie,
Raduj się, oj raduj się Ziemio, Syn Boży narodził się! (2)

A drugie to Święto Świętego Wasyla,
Raduj się, oj raduj się Ziemio, Syn Boży narodził się! (2)

A trzecie to Jordan Święto Chrztu Pańskiego,
Raduj się, oj raduj się Ziemio, Syn Boży narodził się! (2)

Niech świętuje z nami cała nasza rodzina,
Raduj się, oj raduj się Ziemio, Syn Boży narodził się! (2)

Ludzie wszyscy świętujcie, Bóg się nam narodził,
Raduj się, oj raduj się Ziemio, Syn Boży narodził się! (2)
(tłumaczenie współczesne)
Kolęda w wykonaniu ukraińskim:


5. Nebo i zemlja nyni torżestwujut – Dzisiaj w Betlejem

(dosł. Niebo i Ziemia teraz triumfują)
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta,
porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają. (2)

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
i Józef Święty, i Józef Święty
Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają. (2)

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce
ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają. (2)

I Trzej Królowie, i Trzej Królowie
od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu
kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają. (2)

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
przywitać Jezusa
Króla nad królmi, Króla nad królmi
uwielbić Chrystusa

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają. (2)
Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon
dziś, nasz wieczny Panie
Któryś złożony, któryś złożony
na zielonym sianie

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają. (2)

Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony
Boże nieskończony
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie,
Jezu niezmierzony
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają. (2)

(kolęda tradycyjna polska)

Kolęda w wykonaniu polskim Krzysztofa Krawczyka


Słuchaj także: Kolędy prawosławne

 

Z Rizdwom Chrystowym! – Z Bożym Narodzeniem! Niechaj Nowonarodzony Bóg Nasz, Jezus Chrystus, tak jak to śpiewamy w jednej z kolęd Wszystkich sprawiedliwych ku prawdzie wiedzie! Błogosławieństwa Bożego, sił duchowych i cielesnych oraz szczęścia i zdrowia na cały nowy, 2017 rok.

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl