Wyznanie Wiary Wobec Ekumenizmu (ang.)

W czasach lodzKosciolaGrgdy nowoczesne społeczeństwo nurtują niebezpieczne prądy New Age oraz synkretyzm religijny, ważne jest, by zachować czystość zbawiennej wiary.  Prawdziwa miłość bliźniego wiąże się  z troską o prawdę zbawienną dla jego duszy – a nie na przytakiwaniu jego zgubnym błędom:  wg. Pisma Św., “prawda was wyzwoli.”
W odpowiedzi na szerzące się coraz powszechniej, także wśród niektórych prawosławnych hierarchów, nadużycia związane z ruchem ekumenicznym -polegające na łamaniu świętych starożytnych prawosławnych kanonów które są przecież praktycznym zastosowaniem wyznawanej wiary –  w 2009 roku w Grecji miało miejsce oddolne szeroko zakrojone zebranie prawosławnego kleru diecezjalnego oraz ortodoksyjnych mnichów i świeckich którzy to proklamowali przytoczony poniżej dokument.

Postaramy się umieścić także polskie tłumaczenie