Holokaust, Putin i zbrodnie komunizmu (S.Michalkiewicz)