Żydzi na całym świecie modlą się o objawienie się Antychrysta

ps. Komentarz dla niezorientowanych:

Mesjasz o którego rzekome objawienie się proszą teraz żydzi przyszedł i objawił się światu w osobie Jezusa Chrystusa co znaczy Mesjasza, którego naród żydowski odrzucił, ukrzyżował i odrzuca aż po dzień dzisiejszy – z pominięciem oczywiście tych który porzuciwszy żydowskie zwiedzenie przyłączyli się do prawdziwej Chrystusowej Cerkwi. A drugiego ponownego objawienia się mesjasza na ziemi nie będzie – gdyż Jego drugie przyjście to objawienie się w chwale na Sąd nad całym światem. Z tej właśnie racji ci którzy wzywają przyjścia na ziemię i objawienia się tzw. mesjasza który przyniesie żydom wyzwolenie i poprowadzi ich jako polityczny władca – tego Chrystusowa Cerkiew nazywa antychrystem który wystąpi na krótko przed Paruzją – czyli drugim przyjściem Chrystusa: na Sąd i zakończenie świata który znamy. Ten fałszywy mesjasz zostanie przyjęty przez żydowski naród i wielu innych i ostatecznie wraz z sobą pociągnie ich w wieczną otchłań.