Biada wam którzy nazywacie złe dobrym, a dobre złym; zamieniacie ciemność na światłość, a światłość na ciemność; … ! Biada wam, którzy jesteście mądrymi w oczach waszych i sami przed sobą roztropnymi!

Biada wam którzy nazywacie złe dobrym, a dobre złym; zamieniacie ciemność na światłość, a światłość na ciemność; … ! Biada wam, którzy jesteście mądrymi w oczach waszych i sami przed sobą roztropnymi!

2019-03-20 -

Biada wam którzy nazywacie złe dobrym, a dobre złym; zamieniacie ciemność na światłość, a światłość na ciemność; zamieniacie gorzkie na słodkie, a słodkie na gorzkie! Biada wam, którzy jesteście mądrymi w oczach waszych i sami przed sobą roztropnymi!