Archipelag Gułag – Aleksander Sołżenicyn. audiobook

1990_archipelag_gulag_2Archipelag GUŁAG: 1918-1956, próba dochodzenia literackiego (Архипелаг ГУЛАГ) – najważniejsze, trzytomowe dzieło Aleksandra Sołżenicyna, napisane w formie relacji historycznej, powstałe w latach 1958-1968. Na Zachodzie wydano je po raz pierwszy w 1973, zaś w Związku Radzieckim oficjalnie w 1989 (wcześniej funkcjonowało w obiegu podziemnym).

Jest ono wymownym świadectwem zbrodniczej działalności systemu komunistycznego w ZSRR. Autor, wykorzystując swoje doświadczenia, pokazał rozwój i rozprzestrzenianie się systemu więziennictwa radzieckiego, którego celem pierwotnym miała być “eliminacja wrogich klas społecznych”. W konsekwencji powstał cały “archipelag” obozów koncentracyjnych i obozów morderczej pracy, nazwany od instytucji zarządzającej (Gławnoje Uprawlenije Łagierej) Archipelagiem GUŁag. Dzieło jest świadectwem stopniowego odzierania człowieka z jego godności i zmuszania do niewolniczej pracy pod bardzo wzniosłymi hasłami.

Na Zachodzie książka ta wywołała ogromne poruszenie, które doprowadziło do rozwiania iluzji na temat systemu komunistycznego oraz osłabienia wpływów komunistów zachodnioeuropejskich.”   (Źródło: Wikipedia)

Aleksander-Sołżenicyn-Archipelag-Gułag-I.pdf

SPIS TREŚCI – tom 1
OD AUTORA
Część pierwsza: PRZEMYSŁ WIĘZIENNY

 1. Aresztowanie
 2. Dzieje naszej kanalizacji
 3. Śledztwo
 4. Błękitne wyłogi
 5. Pierwsza cela – pierwsza miłość
 6. Ta wiosna
 7. W stacji pomp
 8. Dzieciństwo prawa
 9. Prawo dorasta
 10. Prawa wiek męski
 11. Kara główna
 12. Kara więzienia

Część druga: WIECZNY RUCH

 1. Okręty Archipelagu
 2. Porty Archipelagu
 3. Karawany niewolników
 4. Z wyspy na wyspę

Aleksander-Sołżenicyn-Archipelag-Gułag-II.pdf

SPIS TREŚCI – tom 2
Część trzecia: OBOZY PRACY MORDERCZEJ

 1. Palce Aurory
 2. Archipelag wynurza się z odmętów
 3. Archipelag daje przerzuty
 4. Archipelag kamienieje
 5. Na czym trzyma się Archipelag (Fundament Archipelagu)
 6. Przywieźli faszystów
 7. Życie codzienne
 8. Kobieta w obozie
 9. Prominenci
 10. P.o. politycznych
 11. Prawomyślni
 12. Kap-kap-kap…
 13. Zdarto ci skórę – szykuj następną
 14. Zielony Prokurator
 15. SZIzo, BURy, ZURy
 16. Socjalne pociotki
 17. Małolatki
 18. Muzy w GUŁagu
 19. Zeki jako naród
 20. Psia służba
 21. Otoczka
 22. Budujemy

Część czwarta: DUSZA I DRUT KOLCZASTY

 1. Pod górę
 2. Czy w dół?
 3. Wolny kraj
 4. Ludzkie dole

Aleksander-Sołżenicyn-Archipelag-Gułag-III.pdf

SPIS TREŚCI – tom 3
Część piąta: KATORGA

 1. Potępieńcy
 2. Pierwszy podmuch rewolucji
 3. Okowy, okowy
 4. Dlaczego się nie buntowali?
 5. Poezja pod fajerką, prawda pod kamieniem
 6. Zbieg z przekonania
 7. Biały kotek (Opowieść Gieorgija Tenno)
 8. Ucieczki z morałem i ucieczki z technologią
 9. Chłopaki z pepeszami
 10. Grunt się pali pod nogami
 11. Rwiemy więzy po omacku
 12. Czterdzieści dni Kengiru

Cześć szósta: ZESŁANIE

 1. Zesłanie w pierwszych dniach wolności
 2. Mużycki pomór
 3. Robi się tłoczno
 4. Wywózka narodów
 5. Po odsiadce
 6. Wygnanie z raju
 7. Zeki na swobodzie

Część siódma: STALINA NIE STAŁO

 1. Gdy na to spojrzeć przez ramię
 2. Władcy zmieniają się, Archipelag trwa
 3. Prawo dnia dzisiejszego

POSŁOWIE
I JESZCZE PO ROKU
I JESZCZE 10 LAT PÓŹNIEJ

 

Poniżej audio Tomu I i połowy Tomu II: