Słowo na dzień

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny ... zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4.12)

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny … zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4.12)

Gdy mówią „Spokojnie i bezpiecznie”, wtedy spada na nich nagła zguba …

1Tes5.1-8   Толкования   11/16/2017

otrzymaliście zbawienie przez wiarę

Ef2.4-10   Толкования   11/12/2017

Matką Moją i braćmi Moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn.

Lk8.16-21   Толкования   11/11/2017

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie, i kto nie gromadzi ze Mną, rozprasza

Lk11.14-23   Толкования   11/09/2017

służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z nieba Jego Syna …

1Tes1.6-10   Толкования   11/07/2017

Chrystusowi Panu służcie.

Kol3.23-25   Толкования   11/01/2017

… dążcie do tego co w górze, tam gdzie Chrystus … o tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi …

Kol3.1-4   Толкования   10/31/2017

…[dla] nadziei, która już jest dla was odłożona w niebie. Dowiedzieliście się o niej ze słowa prawdy, zawartego w Ewangelii …

Kol1.1-11   Толкования   10/24/2017

Jezus Chrystus ten sam wczoraj i dziś, i na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom

Hbr13.7-16   Толкования   10/23/2017

…myślą jedynie o tym, co ziemskie. Nasza natomiast ojczyzna jest w niebie …

Fil3.8-20   Толкования   10/20/2017