prawosławne potępienie ekumenizmu

O jedności prawosławia dzisiaj (1992) – biskup Focjusz

2019-07-27 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Minął rok od dnia (15 marca 1992), kiedy przedstawiciele Cerkwi Lokalnych, zebrani w Konstantynopolu, podpisali komunikat, który ma stanowić wyraz jedności wszystkich prawosławnych. Dokument ten został podpisany w niedzielę Tryumfu Prawosławia, Jedak, o ironio, ten dokument, podpisany przez naczelne oficjalne Cerkwie, trudno nazwać prawosławnym. W tym artykule proponujemy zbadanie podstawowego […]

APEL BRACTVA SPASA DO ZWIERZCHNIKÓW PAKP

2016-06-19 - prawosławne potępienie ekumenizmu

 Źródło:  bractvospasa.wordpress.com   ŻEBYŚMY MOCNO MOGLI TRWAĆ W WIERZE PRAWOSŁAWNEJ NASZA HIERARCHIA MUSI :   1.Rozważyć sens dalszego uczestnictwa w Światowej Radzie Kościołów oraz spotkaniach ekumenicznych, szczególnie, że w struktury te wchodzą odłamy religii -heretyckich, sektanckich, niechrześcijańskich , a także przeciwnych chrześcijaństwu. Jest to szkodliwe i sprzeczne dla misji Prawosławia […]

APEL O NAPRAWĘ KRYTYCZNEJ SYTUACJI PRAWOSŁAWIA W POLSCE – PETYCJA

2016-06-18 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Przedstawiamy treść przejmującego apelu skierowanego do Synodu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w sprawie znaczących nadużyć doktrynalnych, będących następstwem zaangażowania hierarchii w ruch ekumeniczny, które przynoszą druzgocące duchowo skutki dla prawosławnych wiernych; wskazano także podstawowe zastrzeżenia związane z udziałem Cerkwi Lokalnej w tzw. Wszechprawosławnym Soborze na Krecie.  ________________________________ Dr Paweł P. Wróblewski, adiunkt Instytut Filozofii Uniwersytetu […]

KANONY KOŚCIOŁA A EKUMENIZM

2015-09-11 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Kanony są starożytnym prawem Kościelnym, obowiązującymi do dziś. Wypływają z tradycji apostolskiej lub postanowień soborów powszechnych. Jeśli sobory były uznane przez sumienia Kościoła za prawowierne, to nauka ich była wyrazem natchnienia Ducha Świętego, i przez to są nie omylne. Są częścią Świętej Tradycji. Jeśli, w sprawie ekumenicznej działalności niektórych jednostek, zarówno z episkopatu, […]

Wyznanie Wiary Przeciw Ekumenizmowi

2015-07-28 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Przedstawiamy Państwu ciekawy i rzadki przykład, tzw. „sumienia Kościoła”, które w dawniejszych czasach przeważnie nie wyrażało się w tak publikowanej formie. Nauka Świętej Cerkwi uczy nas, że Duch Święty czuwa nad Nią, aby trwała ona w prawdzie. Dysponujemy przykładami z przeszłości potwierdzającymi to, np. tragiczna Unia Florencka, kiedy wszyscy biskupi […]

Prawosławni biskupi wzywają Papieża Franciszka do powrotu do Jedynego Katolickiego Ortodoksyjnego Kościoła

2014-08-11 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie początkowego fragmentu listu jaki w kwietniu br. skierowali do papieża Franciszka dwaj prawosławni greccy metropolici – biskupi, zwierzchnicy lokalnych kanonicznych prawosławnych kościołów z którymi to kościołami zachowują jedność eucharystyczną oraz jedność w wyznawanej wierze wszystkie kanoniczne lokalne kościoły prawosławne włączając w to Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. List […]

Mnisi Atoscy potępiają herezję ekumenizmu

2014-06-05 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Boże, wzbroń bezecnym heretykom bezcześcić nasze świętości! Wezwanie świętogórskiego bractwa Pan nasz Jezus Chrystus przykazał: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono” (Łk 6,37). Święci Ojcowie oświeceni Świętym Duchem pouczają nas, prawdziwie rozumować słowa i przykazania Boże i wypełniać je czynem. […]

Nareszcie prawosławne stanowisko ekumenizmu z ewangelikanami

2014-01-27 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Wypowiedz dr. Pawła Wróblewskiego, reprezentanta Cerkwi Prawosławnej, w panelu dyskusyjnym: „Czy ewangelikalizm dzieli Kościół?” w dniu 23 stycznia 2014 roku zorganizowanym przez Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną we Wrocławiu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Współuczestnikami panelu byli: ks. prof. Bogdan Ferdek — kierownik II Katedry Teologii Dogmatycznej PWT we […]

NIE dla Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

2014-01-18 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Zbliżający się “Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”  wbrew swojej nazwie nie jest czasem w którym członkowie Jedynego Kościoła Chrystusowego modlą się, propagują i prowadzą misje w celu powrotu braci odłączonych do Jedynego Chrystusowego Kościoła. Są to spotkanie próbujące wytworzyć modlitewną “wspólnotę” chrześcijan którzy wyznają wielorakie herezje. Do wspólnoty tej, zabronionej […]

Św. Jan Chryzostom – O STRZEŻENIU SIĘ FAŁSZYWYCH PROROKÓW

2013-11-08 - prawosławne potępienie ekumenizmu

NAUKA ŚWIĘTEGO JANA CHRYZOSTOMA PATRIARCHY KONSTANTYNOPOLITAŃSKIEGO I DOKTORA KOŚCIOŁA (344 – 407)   O STRZEŻENIU SIĘ FAŁSZYWYCH PROROKÓW   “Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilcy drapieżni; z owoców ich poznacie je” Ew. u św. Mat. r. 7.   Poprzednio zalecając Pan Apostołom swoim, […]

Ekumenizm – nowa fałszywa eklezjologia Cerkwi

2013-10-16 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Zwróćmy uwagę na krzyż zwieńczający nowy ekumeniczny kościół budowany przez Światową Radę Kościołów Poniżej krótko zasygnalizujemy fałszywe doktryny eklezjologiczne które szerzą się u podstaw współczesnego ruchu ekumenicznego. Ruch ten jest koordynowany poprzez Światową Radę Kościołów która nie jest forum współpracy różnych wyznań na niwie socjalnej czy społecznej. Jest ona, wbrew własnym […]

OPUSZCZENIE “ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOLÓW” – DECYZJĄ OJCÓW ŚWIĘTYCH: Wywiad z duchownym Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej

2013-09-17 - prawosławne potępienie ekumenizmu

fragmenty z wywiadu z protojeriejem Zachariaszem Margalitadze duchownym Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej:   AS: Opowiedzcie o wyjściu gruzińskiej Cerkwi z Światowej Rady Kościołów. Jak to się stało? Kto był inicjatorem takiej decyzji? Dzięki czemu stało się to możliwe? ZM: W tych latach byłem młodym duchownym, i miałem styczność z tymi wydarzeniami, aczkolwiek udział […]

Oby Rzym powrócił do Ortodoksji – Encyklika Patriarchalna z 1894 r.

2013-08-17 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Odpowiedź na encyklikę Leona XIII o zjednoczeniu Kościołów z dnia 20 czerwca 1894 r. Do najświętszych i umiłowanych w Bogu braci – metropolitów i biskupów, świętego i czcigodnego ich kleru i wszystkich poczciwych prawosławnych ludzi najświętszego apostolskiej i patriarszej katedry w Konstantynopolu 1. Głęboko się wzrusza i wielkim smutkiem napełnia się każda […]

Wyznanie Wiary Wobec Ekumenizmu (ang.)

2013-05-18 - prawosławne potępienie ekumenizmu

W czasach gdy nowoczesne społeczeństwo nurtują niebezpieczne prądy New Age oraz synkretyzm religijny, ważne jest, by zachować czystość zbawiennej wiary.  Prawdziwa miłość bliźniego wiąże się  z troską o prawdę zbawienną dla jego duszy – a nie na przytakiwaniu jego zgubnym błędom:  wg. Pisma Św., “prawda was wyzwoli.” W odpowiedzi na […]