ekumenizm w rzymskim katolicyźmie

W roku 2025 odbędzie się sobór ekumeniczny wszystkich chrześcijan – Tego chce Watykan

2019-12-16 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Nuncjusz papieski w Federacji Rosyjskiej abp Celestino Migliore poinformował, że Watykan ma nadzieję, iż w nieodległej przyszłości uda się przeprowadzić powszechny sobór chrześcijański. Jako możliwą datę spotkania podaje się rok 2025, który będzie 1700. rocznicą I soboru nicejskiego. Jak podają rosyjskie media, nuncjusz Migliore zapowiedział, że będą poszukiwane sposoby przeprowadzenia […]

Watykan dzisiaj – Dylematy tradycjonalisty KRK wobec ekumenicznego nauczania o Żydach

2016-11-14 - ekumenizm w rzymskim katolicyźmie

Watykan dzisiaj O. Benedykt J. Huculak – Autor jest doktorem habilitowanym teologii ze specjalnością w teologii dogma­tycznej Nawet dla osób nawykłych do częstego gradu w postaci coraz to nowych wytworów myśli katolicko-reformowanej, która pieczętuje się – często na wyrost – Soborem Watykańskim II, wstrząsem stał się niedawny dokument Watykanu o […]

Modernistyczny Kościół [KRK] – Nawracanie żydów niekonieczne

2016-10-02 - ekumenizm w rzymskim katolicyźmie

Nauczanie /przypis PK: tradycyjne rzymsko -/ katolickie: „Religia mojżeszowa była tylko poprzedniczką religii chrześcijańskiej, została przez Chrystusa już to dopełniona już to zniesiona. Dlatego też po śmierci Chrystusa już nie jest religią prawdziwą a tym samym stała się religią fałszywą. Naród żydowski nie przyjąwszy Chrystusa jako Mesjasza przestał być narodem […]

What Francis Really Believes

2016-02-24 - ekumenizm w rzymskim katolicyźmie

source: www.mostholyfamilymonastery.com Powyższy materiał ukazuje skutki jakie ekumeniczna herezja poczyniła w rzymskim-katolicyzmie. Identyczne żniwo zbiera ona u prawosławnych ekumenistów na czele których stoi patriarcha Bartłomiej idący łeb w łeb z rzymskim papieżem Franciszkiem w propagowaniu ekumenicznej herezji: Herezjarcha Batłomiej liturgicznie wspomina rzymskiego Papieża w Fanarze Martyrologium Ekumeniczne Patriarcha Bartłomiej uczestniczy […]

O fałszywych męczennikach – tradycjonaliści KRK

2014-04-25 - ekumenizm w rzymskim katolicyźmie

O fałszywych  męczennikach  heretyckich Nowa doktryna teologiczna Jana Pawła II przejawia się m.in. w tworzeniu ekumenicznych martyrologiów i w uznawaniu pseudo-męczenników heretyków i schizmatyków za tzw. „świadków wiary”. Przykładowo w lipcu 1995 roku w Koszycach w homilii z okazji beatyfikacji trzech słowackich męczenników Jan Paweł II uznał „duchową wielkość” „męczenników” […]

“duchowna” błogosławi rzymsko-katolickiego kardynała

2014-01-23 - ekumenizm w rzymskim katolicyźmie

Jednym z najczęściej komentowanych ostatnio zdjęć na portalach katolickich jest fotografia przedstawiająca kard. Seana O’Malley’a podczas liturgii ekumenicznej w kościele metodystów w Sudbury w amerykańskim stanie Massachusetts, gdy duchowna tej denominacji protestanckiej robi znak krzyża na czole hierarchy – jednego z najbliższych współpracowników papieża. Zdjęcie wykonano podczas ekumenicznej uroczystości Chrztu […]

Bezdroża ekumenizmu: medytacja chrześcijańska (?) wg buddyjskich mistrzów ZEN u Benedyktynów

2013-09-09 - ekumenizm w rzymskim katolicyźmie

Rzymsko-katolicki zakon Benedyktynów Lubiniu prowadzi ośrodek medytacji Chrześcijańskiej . Niestety Chrześcijańskiej medytacji nauczają Rzymsko-katoliccy mnisi w bliskiej współpracy z buddyjskimi mistrzami ZEN.   W czerwcu 2013 roku naukę medytacji dla uczestników “rekolekcji” oraz dla samych “mnichów” prowadził nauczyciel ZEN: Roshi Jakusho Kwonga