ekumenizm z poganami

Buddysta zobaczył Buddę w piekle

2016-11-20 - ekumenizm z poganami

Był bardzo rozczarowany, gdy zobaczył Gautamę Buddę w piekle i protestował: „Gautama był na wysokim poziomie moralnym, dlaczego on cierpi w tym ognistym jeziorze?” Król piekła odpowiedział mu: „Nie ważne, jak dobrym był. Jest w tym miejscu, ponieważ nie wierzył w Wiecznego Boga”.  Jezus odpowiedział: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt […]

Kolejny znak tworzenia jednej światowej religii – Zabytkowy dom modlitwy zjednoczy chrześcijan, żydów i muzułmanów

2016-09-21 - ekumenizm z poganami

W Jerozolimie, od 4 do 11 września, chrześcijanie, żydzi i muzułmanie złączą się w bezprecedensowej i potencjalnie historycznej, MIEDZY-RELIGIJNEJ modlitwie i zgromadzeniu duchowym nazwanym „Amen”, czyli „Domem Modlitwy dla Wszystkich Wierzących”. Z intencja stworzenia JEDNEGO domu na świecie dla TRZECH głównych religii , „Amen” odbędzie się podczas tzw. Mekudeshet Festiwal […]

Wezwanie do przebudzenia: Papież Franciszek i Globalna religia

2016-01-13 - ekumenizm z poganami

za: wolna-polska.pl   Poniżej link do filmu z polskimi napisami począwszy od 42 sek:   www.prisonplanet.pl tak komentuje przesłanie papieża Franciszka: Globalna religia: Franciszek stwierdza, że wszystkie główne religie łączą się z tym samym bogiem. Nowy film, który został właśnie opublikowany przez papieża Franciszka niezwykle jasno wyraża jego przekonanie, że wszystkie […]

Holokaust Chrzescijan w Iraku – Modlitwa immama w Watykanie o zwycięstwo nad niewiernymi wysłuchana przez Allaha!

2014-08-25 - ekumenizm z poganami

Modlitwę muzułmańskiego imama zainicjowało zaproszenie papieża Franciszka. Miała ona miejsce w obecności – i przy pełnym poparciu – prawosławnego patriarchy ekumenicznego Bartłomieja. Po wstępnych zaprzeczeniach fakt ten został potwierdzony przez przedstawicieli Watykanu. Teraz ma miejsce holokaust Chrześcijan w Iraku – krwawe biesiady: ludobójstwo na niespotykaną dotąd w historii skalę: krzyżowanie […]

Patriarcha Bartłomiej uczestniczy z papieżem Franciszkiem w bluźnierczej modlitwie imama o zwycięstwo nad niewiernymi

2014-06-18 - ekumenizm z poganami

Muzułmański imam w obecności prawosławnego patriarchy Bartłomieja i papieża Franciszka modlił się do Allacha słowami zaczerpniętymi z Koranu o zwycięstwo nad niewiernymi: „Dopomóż nam przeciw ludowi niewiernych!” Po wstępnych zaprzeczeniach ostatecznie fakt ten potwierdziło Radio Watykańskie Wspólną modlitwę zorganizowano w Watykanie na zaproszenie papieża Franciszka. Zaproszenie do uczestniczenia w tej […]

Św. Antoni Supraski – potępiał fałszywą religię islamu

2014-01-23 - ekumenizm z poganami

Św. mnich Antoni Supraski urodził się na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego w rodzinie prawosławnej. Nie znane jest jego świeckie imię. Według tradycji w młodości odznaczał się gwałtownym charakterem i w gniewie popełnił zbrodnię zabójstwa. Pragnąc odpokutować za grzech, wstąpił do monasteru w Supraślu, co miało miejsce przed rokiem 1506.   Uważając […]

Światowa rada przywódców religijnych

2013-10-22 - ekumenizm z poganami

Millennium World Peace Summit United Nations, New York, United States, August 28-31, 2000 W szczycie uczestniczyli: Apart from His Holiness Pope John Paul II and The Most Reverend Dr. George Carey, Archbishop of Canterbury, religious leaders who have been approached include Sheikh Ahmed Keftaro, the Grand Mufti of Syria, the […]

Religie monoteistyczne – Czy mamy tego samego Boga co i niechrześcijanie?

2013-08-05 - ekumenizm z poganami

o. Seraphim Rose, Prawosławie a religia przyszłości: „Hebrajczycy i muzułmanie, i chrześcijanie… te trzy wyrazy identycznego monoteizmu, przemawiają najbardziej autentycznym i starożytnym, a nawet śmiałym i najbardziej pewnym głosem. Dlaczego miałoby nie być możliwe w imię tego samego Boga, zamiast rodzić nieprzyjaźń nie do pogodzenia, połączyć się raczej we wzajemnym szacunku, […]

Czy – jak głosi nowa wiara – chrześcijanie, żydzi i muzułmanie wierzą w tego samego Boga?

2013-08-02 - ekumenizm z poganami

Wiara różnych religii nie może być wiarą w tego samego Boga-jest to sprzeczne nawet ze zdrowym rozsądkiem. Przytaczamy poniżej opracowanie Rzymsko-katolickich tradycjonalistów którzy termin “katolicki”  odnoszą oczywiście do kościoła rzymsko-katolickiego, podczas gdy w zakresie niniejszego opracowania może być spokojnie odniesiony do Katolików Ortodoksyjnych czyli do prawosławnych: «My, chrześcijanie i muzułmanie, mamy wiele rzeczy […]

Czy muzułmanie, nie uznający Chrystusa, czczą tego samego Boga co chrześcijanie?

2013-07-07 - ekumenizm z poganami

Rzymsko-katolicki sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku kościoła do religii niechrześcijańskich: << 3. Kościół [rzymsko-katolicki] spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu który przemówił do ludzi … Jezusowi, którego nie uznają* wprawdzie za Boga, oddają cześć jako […]