NWO

Bogowie New Age

2016-11-05 - NWO

Polecamy dosyć stary, choć bardzo aktualny dokument uzmysławiający nam źródła głębokiej i dla wielu niezauważalnej czy niewinnej infiltracji pogaństwa we współczesne społeczeństwo. Uświadamia on nam jak głęboko pogańskie wierzenia hinduizmu splotły się z naukową mentalnością zachodniego człowieka, sygnalizuje rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych i mentalne przygotowanie “chrześcijańskiego” społeczeństwa na przyjęcie nadchodzącego […]

Understanding the NWO Strategy [1.5] – full version

2016-08-24 - NWO

On this page, I’ll offer a comprehensive overview of the New World Order’s true nature and the globalist strategy in building it and presenting it to the public. Since this is a rather big subject, I’ll be constructing this entry in a modular way over time, so check back periodically […]

Pojmując strategię NWO

2016-08-24 - NWO

Kluczem do zrozumienia strategii globalistów we wprowadzaniu „nowego porządku świata” jest uznanie, że w zasadzie są one dwa: fałszywy, scentralizowany w Zachodzie i prawdziwy, scentralizowany w BRICS. Kiedy zrozumiesz jak i dlaczego globaliści je tworzą i sprawiają, że mają ze sobą walczyć, każda myląca informacja z mainstreamowych i alternatywnych mediów […]

Ku Światowemu Rządowi

2016-01-10 - NWO

Kolektywna Konspiracja /The Collectivist Conspiracy/ -Edward Griffin: Źródło: wolna-polska.pl/wiadomosci/kolektywna-konspiracja-edward-griffin-2016-01   Agenda 21 – Ameryka się budzi a my? Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu: “Efektywna realizacja Agendy 21 będzie wymagać głębokiej reorientacji całego ludzkiego społeczeństwa, jakiego świat nigdy nie doświadczył, poważnych zmian w priorytetach rządów i osób prywatnych oraz bezprecedensowych relokacji zasobów ludzkich oraz finansowych. […]