dlaczego prawosławie

Reformy komunii w kościele rzymsko-katolickim. Wypisy

2019-07-08 - dlaczego prawosławie

NOWY TESTAMENT O KOMUNII POD DWIEMA POSTACIAMI, CZYLI POD POSTACIAMI CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ 1. ODEBRANIE DZIECIOM KOMUNII 2. SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO POZBAWIAJĄCE WIERNYCH KRWI PAŃSKIEJ 3. OPŁATKI, CZYLI PRZAŚNY CHLEB NOWY TESTAMENT O KOMUNII POD DWIEMA POSTACIAMI, CZYLI POD POSTACIAMI CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie […]

Przetłumaczmy Biblię na hebrajski

2016-12-11 - dlaczego prawosławie

Israel Shamir jest pisarzem i tłumaczem pochodzenia żydowskiego. Mieszka w Izraelu, obecnie przyjął prawosławie. Bierze udział w projekcie tłumaczenia na hebrajski oryginalnego tekstu Biblii. Izrael Adam Szamir (Israel Adam Shamir) Wystąpienie na konferencji „Dialog Cywilizacji” na wyspie Rodos, 8-12 kwietnia 2009r. Pewnego razu prezydent George Bush młodszy odwiedził Izrael. Przed […]

RÓŻNICE W MYŚLENIU RELIGIJNYM WSCHODU I ZACHODU

2016-09-02 - dlaczego prawosławie

Angielski poeta Kipling rozpoczął swój poemat takimi słowami: „Och, Zachód to Zachód, Wschód to Wschód i nigdy ze swoich miejsc oni nie zejdą, dopóki niebo wraz z ziemią nie staną przed Strasznym Sądem Pańskim.” Tutaj, pod pojęciem Wschodu i Zachodu, musimy rozumieć nie części świata, które rozdzielone są geograficznie grzbietami […]

Jak rozpoznać wiarę prawdziwie katolicką – św. Wincenty z Lerynu IV/V-w.

2016-04-08 - dlaczego prawosławie

„Trzymajmy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane; to jest bowiem prawdziwe i rzeczywiście katolickie” Starożytny łaciński świadek ortodoksyjnej wiary katolickiej przeciwko pojawiającym się w Kościele herezjom: uznawany Ojciec Kościoła rzymsko-katolickiego cytowany przez rzymsko-katolickich tradycjonalistów przeciwko zmianie wiary od soboru Watykańskiego II,   www.ultramontes.pl patron starokatolików […]

Świadectwo konwersji do Prawosławia – Wierzę w Jeden Katolicki Kościół

2013-10-14 - dlaczego prawosławie

Polecamy w księgarni wysyłkowej niezwykłe w dobie ekumenizmu świadectwo konwersji z kościoła Rzymsko-katolickiego do Prawosławnego: Duchowość kościoła wschodniego znałem od bardzo dawna. Przez lata karmiłem się nauką ascetyczno-mistyczną ojców takich jak św. Serafin Sarowski, św. Sylwan Atoski, Filokalią i Opowieściami Pielgrzyma. Niestety, pomimo tych fascynacji nie wnosiły one żadnego upragnionego postępu […]

Jeden jest Kościół Chrystusowy i jedna wiara prawdziwa – św Cyprian III w. – Ojciec Kościoła

2013-06-08 - dlaczego prawosławie

Papież Jan Paweł II rozpropagował po całym świecie pogląd wg. którego prawosławni oraz rzymscy-katolicy określani są jako kościoły siostrzane, jako dwa płuca kościoła Zadajmy sobie pytanie czy św. Cyprian podzielał współczesną ekumeniczną wiarę w której dwie różne konfesje nie zachowujące wspólnej wiary ani powszechnej kościelnej wspólnoty określane są mianem Kościoła […]

Czym jest prawosławie

2013-04-24 - dlaczego prawosławie

Opracowanie Katolicyzm a Prawosławie jest adresowane w pierwszej kolejności do zachodnich chrześcijan, którzy w dobrej wierze, w duchu chrześcijaństwa, chcieliby zaznajomić się ze swoimi prawosławnymi sąsiadami.   Katolicyzm a Prawosławie – CZĘŚĆ I Sam zwierzchnik zachodniego chrześcijaństwa, Jan Paweł II mówił o „dwóch płucach Kościoła” – wschodnim i zachodnim. „Nie wiedzieliśmy czy znajdujemy […]