jeden chrzest

Ojciec Mateusz Vulcanescu – ARGUMENTY WOBEC PRZYJMOWANIA NIEPRAWOSŁAWNYCH DO PRAWOSŁAWIA (pl. eng.)

2016-04-15 - jeden chrzest

Każdy, kto nazywa siebie chrześcijaninem uważa Pismo Święte za inspirowane przez Boga i zawierające informacje o Bogu i o tym, jak ludzie powinni się z nim porozumieć. Istnieje jednak kilka wspólnot, które przyjmują poglądy, które są sprzeczne z Pismem Świętym. Te przekonania są nazywane herezją przez Cerkiew świętych Apostołów (to znaczy, Prawosławną Cerkiew). Termin “herezja” określa indywidualne osoby lub społeczności, […]

The Orthodox Teaching about the latin baptism

2016-03-19 - jeden chrzest

THE ORTHODOX TEACHING ABOUT THE INVALIDITY OF THE LATIN BAPTISM AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE CONTEMPORARY THEOLOGICAL DIALOGUE by Pawel P. Wroblewski, Ph.D. Asst. Prof., University of Wroclaw (PL) A summary of the lecture delivered on May 14th, 2015, during the international conference “Ex Oriente Lux : the Relations between […]

Rządzący Diecezją Jekatierynburgską biskup zabronił chrztu przez polewanie

2016-03-07 - jeden chrzest

Rządzący Diecezją Jekatierynburgską biskup zabronił chrztu przez polewanie Metropolita Jekatierynburgski i Wierchoturski Cyryl wysłał do duchowieństwa diecezji okólnik, w którym określił procedurę wykonywania Sakramentów Chrztu i Małżeństwa, informuje Strona 66.ru. W swoim liście Metropolita Cyryl przypomniał kapłanom w diecezji o tym, że w grudniu 2011 roku Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi […]

Chrzest Łacinników – od Boga czy od ludzi – POLEMIKA

2014-04-05 - jeden chrzest

Poniżej cytujemy artykuł prawosławnego księdza – Mariusza Synaka – jaki ukazał się w portalu Cerkiew.info ok 2010 roku rozważający ważność chrztu rzymsko-katolickiego z perspektywy Kościoła Prawosławnego. (www.cerkiew.info/pl/biblioteka/artykuly/150) Teologia cytowanego autora wpisuje się w nową fałszywą ekumeniczną eklezjologię Cerkwi sprzeczną z orzeczeniami kanonicznymi i wielowiekową historią Cerkwi. Dlatego uznałem za istotne […]

Jak Cerkiew przyjmuje rzymskich katolików powracających do prawosławia (ang.)

2013-06-21 - jeden chrzest

Cerkiew Chrystusowa nie uznawała – i dalej także – nie uznaje chrztu udzielanego przez odłączone od powszechnego Kościoła innowiercze wspólnoty, stosując w wielowiekowej historii bądź to teologiczną skrupulatność – akribeia, bądź  ekonomię –oikonomia. Czasami więc, powracającym od ortodoksyjnej jedności rzymskim katolikom udzielano chrztu – nie uznając ważności tego który został […]

Wyznaję Jeden Chrzest … (ang.)

2013-06-13 - jeden chrzest

Książka, “I Confess One Baptism” – Hitoryczno-kanoniczna ocena problemu ważności Zachodniego Chrztu – Interpretacja i zastosowanie VII Kanonu, Drugiego Soboru Powszechnego. Kanon Świętych Apostołów (XLVII ) Biskup lub prezbiter, jeśli ochrzci ochrzczonego chrztem prawym, lub jeśli skalanemu chrztem niewiernych chrztu odmówi, niech będzie pozbawiony godności, jako naśmiewający się z krzyża i śmierci Pana, a nie odróżniający […]