prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Cerkiew Prawdziwie Prawosławna a herezja ekumenizmu

2019-01-18 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Polecamy Państwu bardzo ważny dokument przedstawiający oficjalne stanowisko lokalnych Prawdziwie Prawosławnych Cerkwi uzgodnione soborowo w 2014r. przez cztery Prawdziwie Prawosławne Cerkwie: Grecji – Rumunii – Rosyjskiej Cerkwi Zarubieżnej, oraz później Cerkiew Bułgarską. Oficjalne dokumenty wraz z tłumaczeniami na różne języki znajdziesz TUTAJ oraz poniższe tłumaczenie w formacie PDF Cerkiew Prawdziwie […]

List prawosławnego wyznania wiary (1994) Archimandryta Synaju Adrian (+2004)

2018-06-26 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

  LIST PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Archimandryta Adrian, Wyznawca i Przełożony w monasterze św. Katarzyny na górze Synaj (spisano 1994 r.) Czcigodni ojcowie, i umiłowani dzieci w Panu, niech Przenajświętsza Bogurodzica ukierunkuje nas na drogę zbawienia! 1) KONIECZNOŚĆ PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Jest to naprawdę dobre i słodkie, gdy mnisi wiodą życie […]

Cвятогорский исихаст и зилот – cтарец Никодим Карульский

2017-05-09 - monastycyzm

Содержание Русские старцы-отшельники на афонских Карулях Старец Феодосий, Карульский Святогорец Воспоминанія о жизни старца Іеросхимонаха О. Ѳеодосія на Карулѣ со словъ ближайшаго ученика сго Схимонаха О. Никодима. 1. Старчество с детства. 2. Родительское решение. 3. Афон: “На распутьи”. 4. Искус на Капсале. 5. Карулия. 6. Схимонах Никодим – келейник. 7. […]

Ojciec Nikita Palassis 1913-2017 (eng.)

2017-05-05 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

21 stycznia 1968 roku ojciec Nikita Palassis (1913-2017) pożegnał się z konstantynopolskim patriarchą-ekumenistą. Jego pożegnalny tekst został opublikowany w dwumiesięczniku ojca Serafina (Rose) The Orthodox Word. Z tego tekstu chciałbym zacytować kluczowe słowa ojca Nikity: “Być częścią cerkwi która staje się rzymsko-katolicka w swym zarządzaniu, protestancka w swej wierze i […]

ЛИЧНОЕ ИСПОВѢДАНIЕ ВѢРЫ

2017-04-30 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Почти же 100 лѣтъ традицiонные помѣстные православные церкви, а особенно ихъ епископатъ, постепенно но все же глубже охвачены ересью сергiанства и все-ересью экуменизма, которыхъ первымъ проявленiемъ сталъ сергiанскiй и ново-календарный расколъ. Сейчасъ увѣнчанiемъ этого разрушительнаго дѣйствiя является такъ называемый Великiй и Святой Все-православный Соборъ, который прошелъ въ апрелѣ 2016 года. […]

Osobiste Wyznanie Wiary

2017-03-14 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Od prawie stu lat tradycyjnie prawosławne kościoły lokalne, a zwłaszcza ich episkopaty, stopniowo, coraz to głębiej, opanowywane są poprzez herezję sergiańską i pan-herezję ekumenizmu, których to pierwszymi przejawami była schizma sergiańska i schizma nowo-kalendarzowa. Zwieńczeniem tego destrukcyjnego procesu w dobie obecnej jawi się być tak zwany “Wielki i Święty Pan […]

One God?

2017-03-03 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

We return to the subject, Do we all believe in the same God?, by offering a few reflections on the statement by Ecumenical Patriarch Bartholomew, “God takes pleasure in the peaceful coexistence of humans and, indeed, of those who worship Him, regardless of differences that exist in faith among the […]

THE EYES OF THE CHURCH

2016-12-26 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

The eyes of the people of God are the holy Apostles and their lawful, Orthodox successors, the bishops; without them the people will fall into heresy or schism. If therefore the bishop is good, the whole of the Church will be full of light. If, on the other hand, he is bad, then the whole body is plunged into darkness.

Liturgiczna łączność z Ekumenicznym Patriarchą Bartłomiejem to szyderstwo z naszego Pana

2016-11-10 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Archimandryta Maximos Karavas Okazja do napisania tego artykułu wynikła ze smutku jaki czuję kiedy to słyszę biskupów tak zwanej Greckiej Cerkwi wspominających [liturgicznie] Patriarchę Konstantynopola, Bartłomieja – szczególnie gdy jest on wspominany jako ten który prawdziwie proklamuje słowo [Bożej] Prawdy, kierowane do Boga, bez lęku i wstydu, w czasie najświętszego […]

ENCYCLICAL concerning the Ecumenist gathering in Crete

2016-08-22 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Republic of Greece Church of the True Orthodox Christians of Greece Holy Synod Kanningos 32 (3rd floor) 106 82 Athens Tel. 21038 28 280–Fax 21038 47 365 Greece Protocol No. 2483                                                                     To be read in Church on the Sunday after the Feast of the Dormition of the Theotokos ENCYCLICAL CONCERNING […]

ЭНЦИКЛИКА О ЭКУМЕНИЧЕСКОМ СОБРАНИИ НА КРИТЕ

2016-08-22 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

№ Прот. 2483 ЭНЦИКЛИКА О ЭКУМЕНИЧЕСКОМ СОБРАНИИ НА КРИТЕ   Возлюбленные о Христе Иереи и Диаконы, Боголюбивое Стадо нашей Святой Церкви Истинных Православных Христиан Греции, Благодать и Благословение Божие да будут со всеми вами! Как известно, месяц тому назад собрался в Колимбари Ханион на Крите так называемый «Святой Великий Собор […]

Wyznanie Wiary Prawdziwie Prawosławnego Chrześcijanina

2016-08-21 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Wyznanie Wiary Prawdziwie Prawosławnego Chrześcijanina Część Pierwsza 1. Wierze w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a […]

об эуменизме, апостасии и Истинном Православии

2016-07-29 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Афонский монах о.Серафим об эуменизме, апостасии и Истинном Православии в мире 23.08.2015 Беседа православного мирянина из России с афонским монахом ИПЦ Греции о.Серафимом на Афоне. о.Серафим подробно рассказывает об апостасии в официальных церквях , о ереси экуменизма в WO, о падении и отпадении мирового “православия” и поместных церквей от Вселенской […]

Истинная Православная Церковь пред лицом ереси экуменизма

2016-07-24 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Истинная Православная Церковь пред лицом ереси экуменизма: Догматические и канонические вопросы (pdf)           [pdf-embedder url=”http://prawoslawnikatolicy.pl/wp-content/uploads/2016/07/R20140322aCommonEcclesiology15.pdf”] www.hsir.org/pdfs/2014/03/22/R20140322aCommonEcclesiology15.pdf