VIII SOBÓR ?

Cerkiew Prawdziwie Prawosławna a herezja ekumenizmu

2019-01-18 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Polecamy Państwu bardzo ważny dokument przedstawiający oficjalne stanowisko lokalnych Prawdziwie Prawosławnych Cerkwi uzgodnione soborowo w 2014r. przez cztery Prawdziwie Prawosławne Cerkwie: Grecji – Rumunii – Rosyjskiej Cerkwi Zarubieżnej, oraz później Cerkiew Bułgarską. Oficjalne dokumenty wraz z tłumaczeniami na różne języki znajdziesz TUTAJ oraz poniższe tłumaczenie w formacie PDF Cerkiew Prawdziwie […]

Rozłam w łonie ekumenicznego prawosławia

2019-01-08 - krytyka soboru na Krecie

Minęły zaledwie dwa lata jak po otrąbieniu przez prawosławnego Papieża – patriarchę Bartłomieja łże soboru na Krecie “Tryumfem Jedności Prawosławia” ten sam “patriarcha” inicjuje wielki wewnętrzny rozłam poprzez ogłoszenie tomosu nadającego autokefalię ukraińskim schizmatykom Sowieckiego Patriarchatu. Nadanie tomosu:

List prawosławnego wyznania wiary (1994) Archimandryta Synaju Adrian (+2004)

2018-06-26 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

  LIST PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Archimandryta Adrian, Wyznawca i Przełożony w monasterze św. Katarzyny na górze Synaj (spisano 1994 r.) Czcigodni ojcowie, i umiłowani dzieci w Panu, niech Przenajświętsza Bogurodzica ukierunkuje nas na drogę zbawienia! 1) KONIECZNOŚĆ PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Jest to naprawdę dobre i słodkie, gdy mnisi wiodą życie […]

Oficjalne stanowisko Eparchii Raszko-Prizreńskiej (na wygnaniu) Serbskiej Cerkwi Prawosławnej w kwestii wilczego tzw. „soboru” kreteńskiego

2017-07-24 - krytyka soboru na Krecie

Na Soborze Biskupa, Chorepiskopów i Przełożonych Eparchii Raszko-Prizreńskiej (na wygnaniu) Serbskiej Cerkwi Prawosławnej w monasterze św. Justyna Cielijskiego (Popovicia) w Barajewie, 25 listopada 2016 roku, chorepiskop nowobrdowsko-panoński Maksym wygłosił wykład dotyczący tak  zwanego „Soboru Kreteńskiego”. Wszyscy obecni jednogłośnie zaakceptowali ten wykład jako wspólne i oficjalne stanowisko całej Eparchii w kwestii […]

Posłanie Soboru w Monasterze Św. Mikołaja – Serbia 2017

2017-07-13 - krytyka soboru na Krecie

POSŁANIE Piątego Cerkiewno-Narodowego Soboru Modlitewnego w Monasterze Św. Mikołaja, Arcybiskupa Mir Licejskich, Cudotwórcy, w Łoznicy koło Czaczaka 11 czerwca 2017 roku Wierzymy w jedną, świętą, soborową i apostolską Cerkiew… Te święte słowa ze świętego Symbolu Wiary prawosławnej zebrały nas dzisiaj, pobożni Władykowie, Ojcowie, Bracia i Siostry, na Świętym Cerkiewno-Narodowym Soborze […]

Cвятогорский исихаст и зилот – cтарец Никодим Карульский

2017-05-09 - monastycyzm

Содержание Русские старцы-отшельники на афонских Карулях Старец Феодосий, Карульский Святогорец Воспоминанія о жизни старца Іеросхимонаха О. Ѳеодосія на Карулѣ со словъ ближайшаго ученика сго Схимонаха О. Никодима. 1. Старчество с детства. 2. Родительское решение. 3. Афон: “На распутьи”. 4. Искус на Капсале. 5. Карулия. 6. Схимонах Никодим – келейник. 7. […]

Ojciec Nikita Palassis 1913-2017 (eng.)

2017-05-05 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

21 stycznia 1968 roku ojciec Nikita Palassis (1913-2017) pożegnał się z konstantynopolskim patriarchą-ekumenistą. Jego pożegnalny tekst został opublikowany w dwumiesięczniku ojca Serafina (Rose) The Orthodox Word. Z tego tekstu chciałbym zacytować kluczowe słowa ojca Nikity: “Być częścią cerkwi która staje się rzymsko-katolicka w swym zarządzaniu, protestancka w swej wierze i […]

ЛИЧНОЕ ИСПОВѢДАНIЕ ВѢРЫ

2017-04-30 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Почти же 100 лѣтъ традицiонные помѣстные православные церкви, а особенно ихъ епископатъ, постепенно но все же глубже охвачены ересью сергiанства и все-ересью экуменизма, которыхъ первымъ проявленiемъ сталъ сергiанскiй и ново-календарный расколъ. Сейчасъ увѣнчанiемъ этого разрушительнаго дѣйствiя является такъ называемый Великiй и Святой Все-православный Соборъ, который прошелъ въ апрелѣ 2016 года. […]

Osobiste Wyznanie Wiary

2017-03-14 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Od prawie stu lat tradycyjnie prawosławne kościoły lokalne, a zwłaszcza ich episkopaty, stopniowo, coraz to głębiej, opanowywane są poprzez herezję sergiańską i pan-herezję ekumenizmu, których to pierwszymi przejawami była schizma sergiańska i schizma nowo-kalendarzowa. Zwieńczeniem tego destrukcyjnego procesu w dobie obecnej jawi się być tak zwany “Wielki i Święty Pan […]

One God?

2017-03-03 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

We return to the subject, Do we all believe in the same God?, by offering a few reflections on the statement by Ecumenical Patriarch Bartholomew, “God takes pleasure in the peaceful coexistence of humans and, indeed, of those who worship Him, regardless of differences that exist in faith among the […]

ОТЦЫ-АФОНИТЫ ПРЕДАЛИ АНАФЕМЕ КРИТСКИЙ СОБОР

2017-02-16 - krytyka posoborowa

ОТЦЫ-АФОНИТЫ ПРЕДАЛИ АНАФЕМЕ СОЗДАТЕЛЕЙ “МАТИЛЬДЫ” И КРИТСКИЙ СОБОР. (ВИДЕО) Монахи со Святой Горы Афон разных национальностей: Русские, белорусы, украинцы, греки, сербы, всех братских народов, провозгласили анафему Критскому лжесобору, экуменической всеереси, лжеепископам еретикам-экуменистам Варфоломею, Кириллу, Илариону и всем, кто последует их душепагубному учению экуменизма.   Также анафема была провозглашена всем создателям […]

THE EYES OF THE CHURCH

2016-12-26 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

The eyes of the people of God are the holy Apostles and their lawful, Orthodox successors, the bishops; without them the people will fall into heresy or schism. If therefore the bishop is good, the whole of the Church will be full of light. If, on the other hand, he is bad, then the whole body is plunged into darkness.

Liturgiczna łączność z Ekumenicznym Patriarchą Bartłomiejem to szyderstwo z naszego Pana

2016-11-10 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Archimandryta Maximos Karavas Okazja do napisania tego artykułu wynikła ze smutku jaki czuję kiedy to słyszę biskupów tak zwanej Greckiej Cerkwi wspominających [liturgicznie] Patriarchę Konstantynopola, Bartłomieja – szczególnie gdy jest on wspominany jako ten który prawdziwie proklamuje słowo [Bożej] Prawdy, kierowane do Boga, bez lęku i wstydu, w czasie najświętszego […]

Skan dokumentów podpisanych na Soborze na Krecie – 33 hierarchów (20%) NIE PODPISAŁO dokumentów

2016-09-20 - krytyka posoborowa

Skany końcowych dokumentów podpisanych na Soborze na Krecie dostępny on-line Kopia “Relacji” Tekst ujawnia, że wielu hierarchów nie podpisało dokumentów Ostateczna wersje tekstów powstałych na Soborze na Krecie została udostępniona on-line na stronie internetowej theolcom.ru. Tekst “Relacje Prawosławnej Cerkwi z resztą świata chrześcijańskiego” będą szczególnie interesujące dla wielu, bo pokazują, […]

ENCYCLICAL concerning the Ecumenist gathering in Crete

2016-08-22 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Republic of Greece Church of the True Orthodox Christians of Greece Holy Synod Kanningos 32 (3rd floor) 106 82 Athens Tel. 21038 28 280–Fax 21038 47 365 Greece Protocol No. 2483                                                                     To be read in Church on the Sunday after the Feast of the Dormition of the Theotokos ENCYCLICAL CONCERNING […]

ЭНЦИКЛИКА О ЭКУМЕНИЧЕСКОМ СОБРАНИИ НА КРИТЕ

2016-08-22 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

№ Прот. 2483 ЭНЦИКЛИКА О ЭКУМЕНИЧЕСКОМ СОБРАНИИ НА КРИТЕ   Возлюбленные о Христе Иереи и Диаконы, Боголюбивое Стадо нашей Святой Церкви Истинных Православных Христиан Греции, Благодать и Благословение Божие да будут со всеми вами! Как известно, месяц тому назад собрался в Колимбари Ханион на Крите так называемый «Святой Великий Собор […]

Wyznanie Wiary Prawdziwie Prawosławnego Chrześcijanina

2016-08-21 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Wyznanie Wiary Prawdziwie Prawosławnego Chrześcijanina Część Pierwsza 1. Wierze w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a […]

об эуменизме, апостасии и Истинном Православии

2016-07-29 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Афонский монах о.Серафим об эуменизме, апостасии и Истинном Православии в мире 23.08.2015 Беседа православного мирянина из России с афонским монахом ИПЦ Греции о.Серафимом на Афоне. о.Серафим подробно рассказывает об апостасии в официальных церквях , о ереси экуменизма в WO, о падении и отпадении мирового “православия” и поместных церквей от Вселенской […]

LIST OTWARTY ATOSKICH MNICHÓW W SPRAWIE TZW. ŚWIĘTEGO I WIELKIEGO SOBORU NA KRECIE

2016-07-27 - krytyka posoborowa

Przedstawiamy z serdeczną prośbą o żarliwe modlitewne wsparcie list mnichów ze Świętej Góry Atos w sprawie pseudo-Soboru na Krecie. Pod listem podpisało się dotychczas blisko 60 mnichów, głównie z Wielkiej Ławry, pierwszej w hierarchii monastycznej na Świętej Górze. Patriarchat Konstantynopola podjął już kroki w celu pozbycia się niewygodnych świadków Prawosławnej […]

Истинная Православная Церковь пред лицом ереси экуменизма

2016-07-24 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Истинная Православная Церковь пред лицом ереси экуменизма: Догматические и канонические вопросы (pdf)           [pdf-embedder url=”http://prawoslawnikatolicy.pl/wp-content/uploads/2016/07/R20140322aCommonEcclesiology15.pdf”] www.hsir.org/pdfs/2014/03/22/R20140322aCommonEcclesiology15.pdf

MASKI ZRZUCONE – PATRIARCHAT EKUMENICZNY PRZECHODZI DO POGRÓŻEK

2016-06-14 - krytyka soboru na Krecie

Tytuł w tekście oryginalnym: 2016 rok. MASKI ZRZUCONE – KONSTANTYNOPOL, SKŁADAJĄC SPRAWOZDANIE PRZED ZAMAWIAJĄCYMI WILCZEGO SOBORU, PRZECHODZI DO POGRÓŻEK POD ADRESEM LOKALNYCH CERKWI 2016 год. МАСКИ СБРОШЕНЫ – КОНСТАНТИНОПОЛЬ, ОТЧИТЫВАЯСЬ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКАМИ ВОЛЧЬЕГО СОБОРА, ПЕРЕХОДИТ К УГРОЗАМ В АДРЕС ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ Waszyngton, 8 czerwca, Blagovest-Info. Decyzje zbliżającego się Soboru Wszech-prawosławnego, […]

Breaking: Esphigmenou Vindicated? ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Το Άγιο Όρος Σταματάει να μνημονεύει τον Βαρθολομαίο! Η ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ!

2016-05-28 - krytyka soboru na Krecie

The following is an Open Letter and has been written,  briefly and without full translation the letter says that: Therefore, we are obliged and we implement the I. Rules of our Church, the Council’s Session, according to which we must stop the commemoration of all the Latin-minded heretics –  the Ecumenists. Thus […]

1 2