herezja herezji

APOSTOŁKA ANTYCHRYSTA przybędzie do Polski

2020-02-20 - herezja herezji

Vassula Ryden – prawosławna mistyczka – przybędzie do Polski by głosić nowinę nadejście nowego Kościoła Antychrysta. Gościła już na audiencjach u  wszystkich “patriarchów” prawiesławnych.  W Grecji jedynie Prawdziwie Prawosławna Cerkiew przed nią ostrzega. Poniżej przedstawiamy fragmenty artykułu promującego jej przesłanie, a opublikowanego na rzymsko-katolickim portalu misyjne.pl : Vassula jest prawosławną […]

Papież Franciszek, patriarcha Bartłomiej, żydzi i muzułmanie zanieśli wspólne modlitwy do Boga – ale jakiego?

2014-06-12 - herezja herezji

8 VI 2014 – bluźniercza, ekumeniczna modlitwa w Watykanie W najbliższą niedzielę, 8 czerwca, papież Franciszek pozwoli po raz pierwszy w historii by modlitwy muzułmańskie z Koranu były recytowane na Watykanie. Nabożeństwo zostało zaplanowane jako działanie w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie (patrz raport poniżej). Członkowie judaizmu będą również częścią […]

Arcybiskupka Antje Jackelen

2014-06-01 - herezja herezji

Zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się z szokującym wywiadem  z nowo wybraną głową “Kościoła(?)”  Szwecji  – “Arcybiskupką” Antje Jackelen zamieszczonym na łamach Gazety Wyborczej.  Z pewnością czytelników uderzy pozytywny stosunek “biskupki”  do małżeństw homoseksualnych, aborcji (czyli zabójstw nienarodzonych dzieci) czy sekularyzacji, porównanie » Allahu akbar”  do odpowiednika chrześcijańskiego » Deus semper maior «, […]

Martyrologium Ekumeniczne

2014-04-26 - herezja herezji

książka jest dedykowana …   z  wprowadzenia … Choć w naszej „Księdze świadków” przeważają męczennicy w sensie ścisłym, to jednak – ponieważ jest ona martyrologium ekumenicznym – nie mogła nie wspomnieć świętych wszystkich Kościołów, którzy w inny, lecz nie mniej głęboki sposób, byli świadkami jedynego orędzia ewangelicznego, widzialnymi owocami wolnego […]

Tradycjonaliści KRK: Ekumenizm grzechem przeciw miłości / Ekumenizm a masoneria – wypisy z książki Prof. Romano Amerio

2013-09-19 - herezja herezji

Rzymskim katolikom polecamy książkę: Ekumenizm grzechem przeciw miłości. Jest ona wierna tradycyjnemu nauczaniu rzymskich-katolików i w jasny sposób dowodzi, iż ruch ekumeniczny powstały po Soborze Watykańskim II sprzeciwia się temu czego kościół łaciński nauczał uprzednio! Wskazuje także na masońskie źródła współczesnego ruchu ekumenicznego. Pomimo 1000 lat odłączenia od Prawosławia i […]

Herezja herezji: rzymsko-katoliccy tradycjonaliści o ekumenizmie widzianym oczami Cerkwi

2013-08-18 - herezja herezji

Tomasz Niecikowski, Herezja herezji Artykuł rzymsko-katolickich tradycjonalistów którzy idąc w tym zakresie zgodnie z ortodoksyjną tradycją, uznają iż szerzący się powszechnie ruch ekumeniczny to herezja wszystkich herezji. Polecamy ich opracowanie opisujące rosnący sprzeciw wobec ekumenizmu rodzący się w wielu lokalnych Cerkwiach. W szczególności opisano wystąpienie Patriarchatu Gruzińskiej Cerkwi ze światowej […]