modlitwa i święci

MODLITWY par zakochanych, narzeczonych, małżonków

2017-11-06 - modlitwa i święci

MODLITWA o przyszłego współmałżonka (o przyszłą współmałżonkę) Panie Jezu Chryste, tyś rzekł: nie dobrze jest być człowiekowi samemu i stworzyłeś jemu żonę dla pomocy, błogosławiłeś ich w rozwoju i rozmnażaniu się i zapełnianiu ziemi (Gen 1,28). Usłysz pokorną mą modlitwę z głębi czystego (dziewiczego) serca ku Tobie wznoszoną. Przygotuj mnie […]

NA ŚWIĘTO CHRZTU RUSI I DNIA ŚWIĘTEGO RÓWNEGO APOSTOŁOM WIELKIEGO KSIĘCIA WŁADIMIRA

2017-08-04 - modlitwa i święci

Nieliczne nazwiska na tablicach historii można porównać według wartości z imieniem Świętego Równego Apostołom Władimira, Chrzciciela Rusi, na wieki naprzód z góry przesadzając duchowe losy Cerkwi Rosyjskiej i rosyjskiego narodu prawosławnego. Władimir był wnukiem Świętej Równej Apostołom Olgi i synem Swiatosława († 972). Jego matka, Małusza († 1001) – córka […]

Psalm 90 (91) ratuje przed śmiercią i uzdrawia

2017-05-17 - modlitwa i święci

„Kto przebywa w pieczy Najwyższego”… Jest niezwykła modlitwa, Psalm 90 (91 – w polskiej wersji Biblii – A.L.) – „Kto przebywa w pieczy Najwyższego” (ros. – «Живый в помощи Вышняго»). Modlitwa ta ma Potężną Moc, gdy człowiekowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo i jeśli przeczyta on tę modlitwę, to Pan Bóg go […]

Cud świętego Archanioła Arcystratega Michała

2016-09-19 - modlitwa i święci

Kazanie, wygłoszone przez czcigodnego Tymoteusza, patriarchę Aleksandrii, na święto Cudu Archanioła Michała, które miało miejsce 19 września, zwiastującego wielkie miłosierdzie, którym Bóg obdarzył ludzi: „Niech zstąpi na was, bracia, Pokój Boży. Opowiem wam o tym, co się stało ze mną, Tymoteuszem, sługą Jezusa Chrystusa. Pewnego razu wyruszyłem w podróż na […]

SYNAKSARION ŚWIĘTEJ WIELKIEJ ŚRODY

2016-04-26 - modlitwa i święci

Kobieta mirrą namaściwszy Chrystusowe ciało, uprzedza mirrę i aloes Nikodema. W Świętą Wielką Środę teoforyczni ojcowie nakazali wspominać kobietę nierządnicę, która namaściła Pana mirrą, bowiem było to niedługo przed zbawczymi Mękami. W tym celu ustanowiono właśnie teraz jej wspomnienie, aby według słowa Zbawiciela, wszędzie i wszystkim był głoszony jej odważny […]

SYNAKSARION ŚWIĘTEGO WIELKIEGO WTORKU

2016-04-25 - modlitwa i święci

  Wielki Wtorek dziesięć przynosi nam dziewic, od nieprzekupnego Władcy wyrok one usłyszały. Święty Wielki Wtorek wspominamy przypowieść o dziesięciu dziewicach, bowiem te przypowieści Pan idący na Męki, wchodząc do Jerozolimy, opowiadał swoim uczniom na Górze Oliwnej, a teraz zwracał się także do Żydów. On powiedział przypowieść o dziesięciu dziewicach, […]

Św. kapłan męczennik Maksym Gorlicki

2014-07-12 - modlitwa i święci

Św. Maksym Sandowicz urodził się 1 lutego 1886 roku w Żdyni (obecnie Zdynia w woj.małopolskim). Był synem Tymoteusza i Krystyny. Tymoteusz oprócz prowadzenia gospodarstwa był również psalmistą w miejscowej grecko katolickiej Cerkwi. Młody Maksym po ukończeniu czteroklasowej szkoły w niedalekich Gorlicach rozpoczął naukę w Jaśle. Następnie przeniósł się do gimnazjum […]

Akatyst ku czci Matki Bożej przed Jej Ostrobramską (Wileńską) Ikoną (jęz. cs)

2014-06-08 - modlitwa i święci

Ostrobramska Ikona Bogarodzicy /Ostrobramskaja Ikona Bożijej Matieri/ Wileńska-Ostrobramska Ikona Matki Bożej znajduje się w stolicy Litwy Wilnie i należy do ikon darzonych czcią zarówno przez prawosławnych jak i rzymskich katolików. Wileńska-Ostrobramska ikona początkowo była nazywana Chersońską, z powodu miejsca, w którym znajdowała się. W 1363 r. wielki książę litewski Olgierd […]

Akatysty polskie Symeona z Połocka

2014-05-28 - modlitwa i święci

Interesująca praca dr Barbary Kozak z Olsztyna na temat akatystów polskich w tłumaczeniu Symeona z Połocka. Z pewnością fakt istnienia polskich tłumaczeń akatystów oraz psałterza (z cerkiewno – słowiańskiego) już w XVII wieku rzuca nowe światło na zagadnienie polskiego Prawosławia   Akatysty-polskie-Symeona-z-Polocka

Święty męczennik – młodzieniec Gabriel Zabłudowski

2014-05-28 - modlitwa i święci

Św. Gabriel Zabłudowski Bliscy duchem dla Chrystusa słudzy Boży są zobowiązani do demaskowania błądzący świat. Najwyższym stopniem takiego demaskowania jest – śmierć męczeńska. Wśród niezliczonej liczby męczenników, których krew wzywa do Boga, samymi najczystszymi ofiarami – prawdziwymi barankami, które przyjęły śmierć były dzieci. Niewinne dusze opuściły ten świat przy zetknięcie […]

Akatyst ku czci św. Wileńskich Męczenników Antoniego, Jana i Eustachego w języku polskim

2014-03-22 - modlitwa i święci

Święci Wileńscy Męczennicy Antoni, Jan i Eustachy ponieśli męczeńską śmierć za Chrystusa  za panowania księcia litewskiego Olgierda.  Ich pamięć wspominamy 14/27 kwietnia i w III niedzielę po Pięćdziesiątnicy (Sobór białoruskich świętych). Prezentujemy akatyst ku Ich czci w języku polskim: Akafist (tłumaczenie ks. Grzegorz Misijuk)     Żywoty  św. Wileńskich Męczenników: Rodzeni […]

Święta Liturgia Świętego Jana Złotoustego w języku polskim z 1936 r.

2013-12-18 - modlitwa i święci

Święta Liturgia Św. Jana Złotoustego, wydana w języku polskim (pełne tłumaczenie, łącznie z modlitwami odmawianymi przez kapłana po cichu), wydana w roku 1936 w Warszawie w Drukarni Synodalnej, przekład zaakceptowany przez Święty Sobór Biskupów. Bardzo dobre i duchowe tłumaczenie Świętej Liturgii (Bożej Liturgii, Boskiej Liturgii). Jest to Św. Liturgia odprawiana […]

Modlitwa Świętego Varusa za innowierców

2013-11-29 - modlitwa i święci

ŚWIĘTY VARUS I MODLITWA ZA TYCH KTÓRZY UMARLI BEZ PRAWOSŁAWNEGO czyli KATOLICKIEGO CHRZTU Według nauki niepodzielonego Chrześcijaństwa, ortodoksyjna Cerkiew/Kościół Katolicki zawsze nauczał: że istnieje „Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest” (Ef. 4:5). Również napisane jest w Piśmie Św.: „Jeśli się kto nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść […]

TYPIKA/OBJEDNICA

2013-05-18 - modlitwa i święci

 TYPIKA/OBJEDNICA Czyli Nabożeństwo Niedzielne i Świąteczne Dla Prawosławnych Gdy Nie Ma Kapłana Przygotowania do Nabożeństwa, Jeśli Jest w Cerkwi Na anałoju (pulpicie cerkiewnym) , przykrytym białym ozdobnym obrusem, zawsze kładzie się Ewangelię i Krzyż Św., względnie ikonę święta obchodzonego.  (W tradycji karpackiej zamiast anałoju, używa się stolika zwanego tetrapodem, na […]

Żywot świętych Cyryla i Metodego

2013-05-18 - modlitwa i święci

ŚWIĘCI CYRYL I METODY RÓWNI APOSTOŁOM NAUCZYCIELE SŁOWIAN Troparion Święci Równi Apostołom, Ojcowie nasi: Cyrylu i Metody, Bogiem mądrzy Nauczyciele słowiańskich narodów, błagajcie Władcę Wszechrzeczy, aby wszystkie słowiańskie narody, umocniły się w Prawosławiu i jednomyślności, niech On sam napełni świat pokojem i zbawi dusze nasze! Kontakion Uczcijmy świętobliwą Dwójkę naszych […]

Mały Synaxarion Świetych Rusi Karpackiej (ang.)

2013-04-24 - modlitwa i święci

Small Synaxarion of The Saints  Who Shone Forth In The Lands of Carpatho-Rus. In the Year 2006, His Eminence, +Metropolitan Nicholas received the blessing of  His All- Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew  to celebrate the Synaxis or Gathering of All Saints of the Carpatho-Rus, each year on the Second Sunday after Pentecost. On […]

Filary ortodoksji

2013-04-24 - modlitwa i święci

Św. Grzegorz Palamas -arcybiskup Tesalonik (1296-1359) Św. Focjusz Wielki – patriarcha Konstantynopolaola   (c.820-891) Św. Marek Evgenikos – metropolita Efezu              (1392-1444)