Czy muzułmanie, nie uznający Chrystusa, czczą tego samego Boga co chrześcijanie?

Copy of AllahJesusRzymsko-katolicki sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku kościoła do religii niechrześcijańskich:

<< 3. Kościół [rzymsko-katolicki] spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu który przemówił do ludzi … Jezusowi, którego nie uznają* wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi … Z tego też powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużny i post. >>

  • Chrystus nauczał: <<Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. >> (J 5,23)
  • Św Jan apostoł naucza zaś: <<Żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca >> (1 J 2,21b-23)

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl