Jakie informacje o COVID-19 cenzuruje YOUTUBE

Błędne (wg Youtube) informacje dotyczące leczenia:

 • Treści, które zachęcają do stosowania domowych środków zaradczych, modlitwy lub rytuałów zamiast leczenia, np. konsultacja z lekarzem lub wizyta w szpitalu
 • Treści, które zalecają stosowanie iwermektyny lub hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19

Błędne informacje dotyczące profilaktyki: treści promujące metody profilaktyki sprzeczne z lokalnymi władzami ds. zdrowia lub WHO.

 • Twierdzenia, że ​​noszenie maski jest niebezpieczne lub powoduje negatywne skutki dla zdrowia fizycznego
 • Twierdzenia, że ​​maski nie odgrywają roli w zapobieganiu zarażeniu lub przenoszeniu COVID-19
 • Twierdzenia dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, które są sprzeczne z konsensusem ekspertów z lokalnych organów ds. zdrowia lub WHO
  • Twierdzenia, że ​​zatwierdzona szczepionka COVID-19 spowoduje śmierć, bezpłodność, poronienie, autyzm lub zarażenie innymi chorobami zakaźnymi
  • Twierdzenia, że ​​zatwierdzona szczepionka COVID-19 będzie zawierać substancje, których nie ma na liście składników szczepionki, takie jak materiał biologiczny z płodów (np. tkanka płodowa, płodowe linie komórkowe) lub produkty zwierzęce
  • Twierdzenia, że ​​zatwierdzona szczepionka COVID-19 będzie zawierać substancje lub urządzenia służące do śledzenia lub identyfikacji osób, które ją otrzymały
  • Twierdzenia, że ​​zatwierdzona szczepionka przeciw COVID-19 zmieni wygląd genetyczny danej osoby
  • Twierdzenia, że ​​szczepionki przeciw COVID-19 nie zmniejszają ryzyka zarażenia się COVID-19
  • Twierdzenia, że ​​określona populacja będzie zobowiązana (przez dowolny podmiot z wyjątkiem rządu) do wzięcia udziału w próbach szczepień lub otrzymania szczepionki w pierwszej kolejności

Błędne informacje diagnostyczne: treści promujące metody diagnostyczne sprzeczne z lokalnymi władzami ds. zdrowia lub WHO.

 • Twierdzenia, że ​​zatwierdzone testy COVID-19 są niebezpieczne lub powodują negatywne skutki dla zdrowia fizycznego
 • Twierdzenia, że ​​zatwierdzone testy na COVID-19 nie pozwalają na zdiagnozowanie COVID-19

Błędne informacje dotyczące transmisji: treści promujące informacje dotyczące transmisji sprzeczne z lokalnymi władzami ds. zdrowia lub WHO.

 • Treści, które twierdzą, że COVID-19 nie jest spowodowany infekcją wirusową
 • Treści, które twierdzą, że jakakolwiek grupa lub osoba jest odporna na wirusa lub nie może przenosić wirusa

Błędne informacje dotyczące dystansu społecznego i samoizolacji: treści kwestionujące skuteczność wytycznych lokalnych organów ds. zdrowia lub WHO dotyczących dystansu fizycznego lub środków samoizolacji w celu ograniczenia transmisji COVID-19.

pełen wykaz powyższych cenzurowanych treści: COVID-19 medical misinformation policy

Jeśli publikujesz treści dotyczące

 • Bezpieczeństwo szczepionek: treści twierdzące, że szczepionki powodują przewlekłe skutki uboczne, poza rzadkimi skutkami ubocznymi, które są uznawane przez organy ds. zdrowia
 • Skuteczność szczepionek: treść twierdząca, że ​​szczepionki nie ograniczają przenoszenia ani zapadania się choroby
 • Składniki w szczepionkach: zawartość fałszywie przedstawia substancje zawarte w szczepionkach

Przykłady:

Oto kilka przykładów treści niedozwolonych w YouTube:

 • Twierdzenia, że ​​szczepionki nie zmniejszają ryzyka zachorowania
 • Twierdzenia, że ​​szczepionki zawierają substancje, których nie ma na liście składników szczepionki, takie jak materiał biologiczny z płodów (np. tkanka płodowa, płodowe linie komórkowe) lub produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
 • Twierdzenia, że ​​szczepionki zawierają substancje lub urządzenia służące do śledzenia lub identyfikacji osób, które je otrzymały
 • Twierdzenia, że ​​szczepionki zmieniają skład genetyczny danej osoby
 • Twierdzi, że szczepionka MMR powoduje autyzm
 • Twierdzenia, że ​​szczepionki są częścią programu depopulacji

pełen wykaz powyższych cenzurowanych treści: Vaccine misinformation policy

Komentarz redakcji PrawoslawniKatolicy.pl: Tak w skrócie wygląda budowanie ogólnoświatowego totalitaryzmu na wzór komunistycznego, w którym ważną rolę odgrywa CENZURA treści niepożądanych. Tak wygląda wolność słowa którą szczycą się demokratyczne rządy. Tak pierze się umysły w misternie zbudowanej już globalnej wiosce, w wiosce poddanej totalnej cenzurze (np. poprzez scentralizowanie usług DNS) i inwigilacji (wszechobecne kamery, mikrofony, 5G, polubienia w sieciach społecznościowych), totalnemu zniewoleniu poprzez elektroniczny pieniądz (e-walutę nie mylić z krypto-walutą), w wiosce z jedną uniwersalną religią (wyznającą ekumenizm), w wiosce na czele której stanie ostatecznie sam antychryst.