Kolejny znak tworzenia jednej światowej religii – Zabytkowy dom modlitwy zjednoczy chrześcijan, żydów i muzułmanów

a179W Jerozolimie, od 4 do 11 września, chrześcijanie, żydzi i muzułmanie złączą się w bezprecedensowej i potencjalnie historycznej, MIEDZY-RELIGIJNEJ modlitwie i zgromadzeniu duchowym nazwanym „Amen”, czyli „Domem Modlitwy dla Wszystkich Wierzących”. Z intencja stworzenia JEDNEGO domu na świecie dla TRZECH głównych religii , „Amen” odbędzie się podczas tzw. Mekudeshet Festiwal w 2016 r.

Na owym festiwalu Mekudeshet (z hebr. „święty” czy „uświęcony”), przedstawionym przez The Jerusalem Season of Culture (JSOC) od 4 do 23 września, znajdzie się dziesiątki artystów, aktorów, muzyków i medialnych celebrytów z całego świata, a także tysiące uczestników.

Podczas festiwalu, zgromadzenie Amen będzie dążyło do zjednoczenia chrześcijan, żydów i muzułmanów, którzy podzielają wiarę w jednego Boga i bezgraniczną miłość do Jerozolimy, tak że mogą oni prowadzić dialog , studiować , śpiewać i modlić się w jednym, tymczasowym dumie modlitwy.

„Amen stworzy zarówno fizyczną jak i metafizyczną przestrzeń, aby zachęcić do wspólnotowości zamiast uświęcać odwieczne podziały”, mówią organizatorzy Mekudeshet.

„…Będziemy się uczyć, sprzeczać – tak, to jest dozwolone – i modlić się – razem i oddzielnie. Przekonamy się, czy jest to możliwe, żeby mimo wszelkich fizycznych i ziemskich przeszkód, stworzyć nową rzeczywistość …” – powiedział dyrektor artystyczny Festivalu Mekudeshet, Itay Mautner.

Amen kulminuje miesięczne cykle dyskusyjne , jakie się odbywały wśród przedstawicieli trzech religii, którzy współpracowali aby zaprojektować ów „wspólny dom modlitwy”. Miejsce, Muzyczne Centrum w Jerozolimie w Mishkenot Sha’ananim, będzie otwarte od rana do nocy, spotkania i przygotowania do modlitw będą o godzinach 10 a.m. , 6 i 8 p.m P.M. codziennie przez cały tydzień w języku arabskim, hebrajskim i koptyjskim..

„…To jest prawie że cud, że między czterema ścianami, zainaugurujemy tymczasowy dom dla trzech religii, które współdzielą Jeruzalem oraz dla wszystkich tych, którzy chcą mieszkać pod skrzydłami Wszechmocnego”, powiedział Mautner.

Źródło: http://biblefalseprophet.com/2016/08/26/signs-amen-a-house-of-prayer-for-all-believers/

Tłum. Renata

Źródło: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/kolejny-cud-nad-cudami-wykreowany-przez-judeomasonow-i-ich-pomagierow-2016-08