Ks.(KRK) Isakowicz-Zaleski: Kościół trzeszczy w szwach. Krok do schizmy jest bardzo bliski