MASKI ZRZUCONE – PATRIARCHAT EKUMENICZNY PRZECHODZI DO POGRÓŻEK

Tytuł w tekście oryginalnym:

2016 rok. MASKI ZRZUCONE – KONSTANTYNOPOL, SKŁADAJĄC SPRAWOZDANIE PRZED ZAMAWIAJĄCYMI WILCZEGO SOBORU, PRZECHODZI DO POGRÓŻEK POD ADRESEM LOKALNYCH CERKWI

2016 год. МАСКИ СБРОШЕНЫ – КОНСТАНТИНОПОЛЬ, ОТЧИТЫВАЯСЬ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКАМИ ВОЛЧЬЕГО СОБОРА, ПЕРЕХОДИТ К УГРОЗАМ В АДРЕС ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ

o. Joann (Chrisavgis) pierwszy z lewej strony zaś ten stojący to Zizioulas – składa sprawozdanie papieżowi

Waszyngton, 8 czerwca, Blagovest-Info. Decyzje zbliżającego się Soboru Wszech-prawosławnego, który powinien odbyć się na Krecie pod koniec czerwca, będą wiążące dla wszystkich Cerkwi Lokalnych – w tym również dla tych, które nie będą uczestniczyć w tym Soborze.

Oświadczył o tym w rozmowie telefonicznej z amerykańską katolicką stroną „Crux” teologiczny doradca patriarchy Konstantynopola Bartłomieja archidiakon Joann Chrisavgis.

Po usłyszeniu pytania reportera, czy Sobór odbędzie się w ogóle, archidiakon wyraził zdziwienie, mówiąc, że nie rozumie, jak mogło powstać takie pytanie. Przypomniał o ostatniej fazie procesu przedsoborowego, która rozpoczęła się w 1992 roku, kiedy patriarcha Bartłomiej zebrał przedstawicieli wszystkich 14 Autokefalicznych Cerkwi Lokalnych. Ostatnim ważnym etapem tego procesu, przypomniał o. Joann, była Narada Przedstawicieli w styczniu 2016 roku, na której zostały zatwierdzone podstawowe dokumenty Soboru.

Na pytanie, czy zmieni się „status teologiczny lub eklezjologiczny” Soboru w przypadku nie uczestniczenia w nim jednej lub kilku Cerkwi Lokalnych, archidiakon Konstantynopola kategorycznie odpowiedział: „Nie”.

„Jeśli jedna lub kilka Cerkwi nie będzie obecnych, albo odmówią udziału, czy też nie będą głosować – wszystkie przyjęte decyzje będą obowiązujące dla wszystkich Cerkwi Prawosławnych, – podkreślił o. Joann Chrisavgis. – Wielki Sobór jest ważniejszy od Soboru lub Synodu każdej oddzielnej Cerkwi, … i pozostanie takim nawet w przypadku braku jednej lub kilku Cerkwi”.

„Oczywiście, jeśli kogoś nie będzie, to odczujemy pewną próżnię i będzie nam bardzo, bardzo przykro. Myślę, że będzie to miało wpływ nie tylko na Sobór, ale także na tę Cerkiew, która zdecyduje się nie brać w nim udziału … – kontynuował archidiakon. – Jeśli Cerkiew zdecyduje się nie brać udziału, to myślę, że może to być przyczyną smutnych rozmyślań o tym, że ona sama siebie marginalizuje”.

„Musimy pamiętać o celu Soboru, o jego zadaniu – jest to jedność. Jedność – to zadanie, a nie coś, co jest dane. To jest to, do czego dążymy. Może ona być obecna na poziomie duchowości, Liturgii i Sakramentów. Jednak aby była ona widoczna – to potrzebna jest ciężka, bolesna i powolna praca, która wymaga czasu. Jedność przychodzi na końcu Soboru, a nie przed jego rozpoczęciem. Jest to skutek, a nie warunek” – podsumował przedstawiciel Patriarchatu Konstantynopola i dodał: „Spotykamy się właśnie dlatego, ponieważ są między nami różnice. Gdyby nie było między nami żadnych różnic, to po co byśmy się spotykali?”

Źródło:

МАСКИ СБРОШЕНЫ – КОНСТАНТИНОПОЛЬ, ОТЧИТЫВАЯСЬ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКАМИ ВОЛЧЬЕГО СОБОРА, ПЕРЕХОДИТ К УГРОЗАМ В АДРЕС ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ

http://vseeresi.ucoz.ru/news/2016_god_maski_sbrosheny_konstantinopol_otchityvajas_pered_zakazchikami_volchego_sobora_perekhodit_k_ugrozam_v_adres_pomestnykh_cerkvej/2016-06-08-1119

8.6.2016 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

13.6.2016 r.

MATERIAŁ WART UWAGI: https://maptys.wordpress.com/2016/06/13/analiza-kryzysu-pan-soboru/

Źródło: http://bractvospasa.wordpress.com/2016/06/13/maski-zrzucone-patriarchat-jerozolimski-przechodzi-do-pogrozek/