Na Adwent i Boże Narodzenie

Ap12Czas adwentu poświęcamy przygotowaniu do drugiego przyjścia Chrystusa w chwale na koniec czasów.

Ponieważ jednak wielu naszych przyjaciół i krewnych rzymskich katolików świętuje już Boże Narodzenie pragniemy składając im życzenia poddać pod rozwagę – nam i Wam – NIE KOMERCYJNY obraz-proroctwo narodzenia Jezusa Chrystusa, Kościoła i Jego wiernych.

 

12:1 I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;
12:2 A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.
12:3 I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;
12:4 A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.
12:5 I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.
12:6 I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
12:7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,
12:8 Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
12:9 I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
12:10 I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
12:11 A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
12:12 Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.
12:13 A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.
12:14 I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.
12:15 I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.
12:16 Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.
12:17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.
12:18 I stanął na piaszczystym wybrzeżu morskim. …

 

homRevMitGorąco zachęcamy do wysłuchania porywających konferencji poświęconych Prawosławnej interpretacji cytowanego proroctwa apokalipsy (w prostym języku angielskim) :

 

Źródło konferencji: www.saintnicodemos.org apocalypse_audio (eng.)

Konferencje można ściągnąć (klikając prawym przyciskiem myszki -> zapisz element docelowy jako) i przegrać np. na komórkę

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl