NIE dla Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

ekumenizm-cerkiewZbliżający się “Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”  wbrew swojej nazwie nie jest czasem w którym członkowie Jedynego Kościoła Chrystusowego modlą się, propagują i prowadzą misje w celu powrotu braci odłączonych do Jedynego Chrystusowego Kościoła. Są to spotkanie próbujące wytworzyć modlitewną “wspólnotę” chrześcijan którzy wyznają wielorakie herezje. Do wspólnoty tej, zabronionej świętymi kanonami Kościoła wciągani są w sposób podstępny wierni Jednego Ortodoksyjnego Katolickiego  Kościoła.

Kanony Apostolskie

 

Kanon 10

Jeśli ktokolwiek wspólnie z wyłączonymi ze społeczności kościelnej modlić się będzie, bez względu na to, gdyby to nawet miało miejsce w domu, niech będzie wyłączony sam.

Kanon 45

Biskup, prezbiter lub diakon, który by z heretykami jedynie wspólnie się modlił, niech będzie pozbawiony urzędu. Jeśli zaś zezwoli im na wykonywanie jakichkolwiek czynności duchownych, niech będzie pozbawiony godności.

Kanon 65

Jeśli którykolwiek duchowny lub laik wstąpi na modlitwę do żydowskiej lub heretyckiej synagogi, niech będzie pozbawiony godności duchownego, laik zaś – wyłączony ze społeczności kościelnej.

Kanon 70

Jeśli którykolwiek biskup, prezbiter, diakon lub w ogóle ktokolwiek spośród stanu duchownego pości razem z Żydami, lub razem z nimi świętuje, lub przyjmuje od nich dary świąteczne, jak macę i temu podobne, niech będzie pozbawiony godności. Jeśli będzie to laik, należy go odłączyć od Komunii świętej.

Kanon 71

Jeśli którykolwiek chrześcijan przyniesie do świątyni pogańskiej lub do synagogi żydowskiej, w okresie ich świąt, olej, lub zapali świecę, niech będzie wyłączony ze społeczności kościelnej.

Kanony soboru w Antiochii – 341 r. 

Kanon 2 …

Nie wolno także ani obcować z wyłączonymi ze społeczności kościelnej, ani się zbierać po domach i modlić się z tymi, którzy są poza wspólnotą wiernych; ponadto tych, którzy stronią od zgromadzenia wiernych w jednym Kościele, nie wolno przyjmować w Kościele innym. Jeśli się okaże, że ktokolwiek z biskupów, bądź prezbiterów lub diakonów, albo ktokolwiek z kleru ma styczność z wyłączonymi ze społeczności, niech zostanie wyobcowany i sam, jako naruszyciel porządku kościelnego.

Kanony soboru w Laodycei – 343 r. 

Kanon 6

Nie należy zezwalać heretykom, trwającym w herezji, wchodzić do domu Bożego.

Kanon 32

Nie godzi się przyjmować od heretyków błogosławieństwa, które są raczej próżną mową niż błogosławieństwem.

Kanon 33

Nie należy modlić się z heretykiem lub odszczepieńcem.

Kanon 37

Nie należy przyjmować darów świątecznych, przesyłanych przez Żydów lub heretyków, oraz wspólnie z nimi świętować.

Kanon 38

Nie należy przyjmować od Żydów chlebów przaśnych lub uczestniczyć w ich nieprawościach.

Kanon 39

Nie godzi się świętować wspólnie z poganami i uczestniczyć w ich bezbożności

Na portalu FACEBOOK działają aktywnie dwie prawosławne społeczności jednoznacznie sprzeciwiające się działaniom Światowej Rady Kościołów która prze w kierunku stworzenia indyferentnej religijnie “wspólnoty chrześcijan”:

Propagowanemu współcześnie fałszywemu ekumenizmowi sprzeciwiają się także sami Rzymsko-katoliccy tradycjonaliści gdyż do czasu Soboru Watykańskiego II kościół rzymsko-katolicki jednoznacznie potępiał to co współcześnie sam propaguje.

 

 

 

Kanon 71

Jeśli którykolwiek chrześcijan przyniesie do świątyni pogańskiej lub do synagogi żydowskiej, w okresie ich świąt, olej, lub zapali świecę, niech będzie wyłączony ze społeczności kościelnej.

 

 

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl