O DOKUMENTACH ANTYCHRYSTA

dokantychrysta

Hiero-diakon Abel (Siemionow), www.3rm.info

Kiedy nas pytają: Oto zajmujecie się problemami globalizacji, jesteście na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wydarzeniami, proszę powiedzieć, kiedy należy zrezygnować z tego systemu, czy teraz, lub gdy będą wprowadzać paszporty plastikowe, czy też kiedy będą wszczepiać chipy? – odpowiedź na to dajemy tylko jedną: z tego systemu trzeba było zrezygnować … w 1917 roku …

Zadając to pytanie, ludzie myślą, że wystarczy zrezygnować z elektronicznego systemu kontroli, NIP (ros. – ИНН), kodów kreskowych, chipów – i problem jest rozwiązany. A odpowiedź na pytanie jest określana przez inne rozumienie. Skąd się wzięły te NIP-y, kreski, karty mikroprocesorowe*, chipy? Dał je nam zrodzony w 1917 roku apokaliptyczny system królestwa “Bestii z ziemi” (Obj. 13, 11). To właśnie wtedy doszło do radykalnego przewrotu w porządku światowym i zaczęło się apokaliptyczne odliczanie czasu.

*/ karty mikroprocesorowe (karty chipowe, ang. – smart card) – uniwersalny nośnik danych w postaci karty z wbudowanym układem mikroprocesorowym (chipem), który pozwala na ochronę procesu logowania użytkownika, kontrolę dostępu i zawartych na niej danych.

Obywatelstwo niebiańskie zamieniono nam na obywatelstwo ziemskie, poddaństwo Monarsze, Władcy – na przynależność do systemu. Nic więc dziwnego, rok 1917-ty w wielu proroctwach został uznany jako fatalny. Jeśli dla odkupienia grzechów narodu została złożona najcenniejsza rzecz, jaką miał – Pomazańca i jego najjaśniejszą Rodzinę – to rewolucja przed każdym człowiekiem postawiła wybór. Jeżeli system prowadzi do Antychrysta, to jego przyjęcie – jest przyjęciem Antychrysta, przygotowaniem do jego spotkania. Zrodziło się królestwo Bestii. Ta “Bestia” ma wieloaspektową interpretację u Świętych Ojców. Z jednej strony, jest to osoba prekursora Antychrysta, takim był Lenin, a z drugiej strony – system władzy politycznej, gospodarczej i duchowej; przygotowujący jego przyjście.

Wyrzekać się, odmawiać należy nie tylko numerów, paszportów i kart. Wyrzekać się trzeba tego całego satanizmu w ogóle, to znaczy, całego systemu w całości. Paszport – to konkretny krok w tym wyznaniu wiary. Wraz z przyjęciem paszportu na człowieka rosyjskiego spada krew Rodziny Carskiej i milionów nowych męczenników i wyznawców wiary. Przecież paszport – to jest świadectwo przynależności do systemu, walczącego z Bogiem. Jak można było mianować się obywatelem Sowieckiej Rosji, kiedy wraz z tą władzą zostało odjęte od naszej Ojczyzny błogosławieństwo Boże? Jeśli naprawdę chcemy pokutować za zamordowanie Rodziny Carskiej, za ich zdradzenie, to powinniśmy to pokazać czynem, czyli odrzucić system satanistyczny, w ofierze dla którego został złożony Car. Bez tego świadectwa naszych dusz – zarówno różne modlitwy skruchy za zabójstwo Cara i obrzędy, a nawet sama kanonizacja Rodziny Carskiej pozostaje pustym dźwiękiem. Jeśli przyjęliśmy system – krew Cara spada na nas. Przecież o czym głosi kabalistyczny napis w domu Ipatjewa? “Tutaj, na rozkaz tajnych sił, Car został złożony w ofierze dla zniszczenia państwa. O tym są informowane wszystkie narody”. Jeśli nie zrozumiemy istoty tego, co wydarzyło się w 1917 roku, to nadal będziemy zwodzeni. Przecież diabeł zwabił nas do swego systemu: wierz w co tylko chcesz, żyj jak chcesz, pokutuj za co chcesz, módl się jak chcesz, gospodaruj, ozłacaj, rób interesy, otwieraj, głoś kazania, wzywaj wszystkich do Chrystusa, ale tylko bądź w moim systemie… A my jesteśmy obywatelami nie systemu, tylko Królestwa Bożego!

paszport666

Myśląc o tym, co się wydarzyło, smutno jest patrzeć na to, jak w środowisku przeciwników globalizacji i paszportów powstały podziały i spory o tym: czy naród rosyjski winien jest grzechu carozabójstwa, czy też nie? Jedni uważają, że winien; inni – że winien jest grzechu apostazji od wiary i akceptacji carozabójstwa, a główna wina – spoczywa na Żydach: to oni zabijali i oni zrobili rewolucję. A jaka jest różnica w tym? Mowa jest o narodzie, a nie o jakiejś konkretnej osobie. Zabijali nasi pradziadowie, czy tylko “akceptowali jego zabicie” (Dz 8,1) tylko “strzegli szaty tych, którzy go zabijali.” (Dz 22, 20)? Przecież Cara nie ma! Dlatego roztrząsać stopień uczestnictwa narodu rosyjskiego w tym grzechu – nie ma sensu. Tylko Bóg to wie, tylko On wie: co było na sercu u każdego człowieka rosyjskiego. Niektórzy żałowali, bronili, inni wzdychali, ktoś był obojętny, a ktoś jeszcze krzyczał: “Zrzuciliśmy Cara, teraz zrzucimy i Boga!” i urządzali czerwony terror. Czy tak czy inaczej – jednak na nas spoczywa krew Cara. A spoczywa ona na nas wszystkich jeszcze i dlatego, że wszystkich przeciwników jego zabójstwa nie jest możliwe oddzielić od całego narodu rosyjskiego jako całości: “gdy cierpi jeden członek, współcierpią z nim wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26).

(…)

cały wpis na:  wolna-polska.pl/wiadomosci/o-dokumentach-antychrysta-2016-12

Hiero-diakon Abel (Siemionow)

Od redakcji 3rm.info: Sprawa rezygnacji z dokumentów Antychrysta – jest sprawą niezwykle ważną. Jest to kwestia naszej wiary, jest to sprawa naszego zbawienia lub – zatracenia.

Dlatego prawidłowa odpowiedź na pytanie: “Kiedy trzeba zrezygnować z tego systemu, czy teraz, albo gdy będą wprowadzać paszporty plastikowe, lub gdy będą wszczepiać chipy” – jest jedna: Dzisiaj, teraz, od razu, gdy człowiek zrozumiał, że został oszukany, okazał małoduszność. Dlatego odpowiedź hiero-diakona Abla, że trzeba było zrezygnować w 1917 roku, może być błędnie interpretowana dla usprawiedliwienia siebie – że jest już za późno, ja i tak już się nie uratuję, dlatego będę nadal żyć beztrosko w antychrystowym systemie. Bóg przyjmuje skruchę, dopóki człowiek nie zgodzi się przyjąć znaku na ciało – chip lub laserowy kod kreskowy (tatuaż) z NIP.

Źródło:ОБ АНТИХРИСТОВЫХ ДОКУМЕНТАХ

http://3rm.info/publications/3695-obantixristovyxdokumentax.html

14 czerwca 2010 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

2.12.2016 r.

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/o-dokumentach-antychrysta-2016-12