OŚWIADCZENIE w Sprawie Bezprawnego Naruszenia Przez Rząd III RP Podstawowych Praw Człowieka


OŚWIADCZENIE z dnia 24 marca AD 2020.

W związku ze skandaliczną decyzją władz okupacyjnego tworu – tzw. III RP, z dnia dzisiejszego, całkowicie ograniczającą podstawowe prawa i wolności obywatelskie, bez wprowadzenia stanu wyjątkowego, co stoi w rażącej sprzeczności z obowiązującym prawem (w tym z konstytucją i traktatami międzynarodowymi o wolności i prawach człowieka), oświadczam, co następuje:


1. Wszystkie te rozporządzenia są sprzeczne z prawem i w związku z tym nie mają żadnej mocy prawnej, oraz nikogo do niczego nie zobowiązują. Zgodnie z obowiązującą konstytucją oraz traktatami międzynarodowymi, jedynym sposobem ograniczenia podstawowych praw i wolności człowieka, jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Konstytucja “III RP” z 1997 r. przewiduje trzy takie stany: stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy oraz stan wojenny. W chwili obecnej żaden z nich NIE ZOSTAŁ WPROWADZONY, a więc pisowski [nie]rząd nie ma ŻADNEGO prawa ograniczać podstawowych praw obywatelskich i swobód, jak chociażby prawa do swobodnego przemieszczania się, spotykania się, do wolności konsumenckich, do wolności zgromadzeń i wolności sprawowania kultu religijnego.


2. Obecne rozporządzenie “władz” nakłada na Polaków de facto areszt domowy bez żadnej konkretnej przyczyny (rzekoma “pandemia” koronawirusa NIE JEST taką przyczyną, jak niedawno stwierdził w wywiadzie chociażby J. Kaczyński, stwierdzając że nie jest to konstytucyjna przyczyna do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – np. stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego). Jest to sytuacja gorsza niż była w okresie stanu wojennego wprowadzonego w okupacyjnym tworze PRL przez tow. Wojciecha Jaruzelskiego. Wówczas Polacy mogli wychodzić z domów, nie mogli jedynie wyjeżdżać z swoich miejscowości zamieszkania. Ta sytuacja jest całkowicie bezprecedensowa, i w mojej opinii jest to zwyczajnie pierwszy krok w celu wprowadzenia Nowego Porządku Światowego (NWO) przy całkowitej bierności i przyzwoleniu 99.99 % ludzi, którzy dali się zmanipulować mediom i politykom, powtarzającym kłamstwa i szerzącym panikę.

3. Jako świadomi członkowie Narodu Polskiego musimy zbojkotować tą próbę narzucenia nam NWO, przy całkowitej bierności i milczącym przyzwoleniu zdecydowanej większości społeczeństwa. Wzywam więc do ignorowania np. zakazu wychodzenia z domów, “władza” nie może ukarać nas za nieprzestrzeganie przepisów, które są bezprawne! Wzywam do wychodzenia na ulice, i głośnego protestu wobec tego bezprawia. Wzywam do strajków wszystkich pracowników sektora publicznego! Wzywam Kapłanów do nie zamykania kościołów i kaplic, nie odwoływania Mszy Św. i nabożeństw w kościołach i kaplicach, Waszym obowiązkiem jest służyć Bogu i ludziom, a nie książętom tego świata! Wzywam niezależne media do rozpowszechniania treści tego komunikatu jak również głosu innych, oraz przeciwdziałania dezinformacji, propagandzie i manipulacji jaka płynie z mediów głównego ścieku! Wzywam prawników i adwokatów do szybkiego zajęcia się tą sprawą, i obrony wszystkich pokrzywdzonych, całego Narodu, przed bezprawiem rządowej kliki i żydowskiego NWO! Wzywam lekarzy, specjalistów, naukowców i inne autorytety w tej dziedzinie, do zajęcia obiektywnego i niezależnego stanowiska, zaprzestania siania paniki, i uspokojenia społeczeństwa.


Jednocześnie informuje, że jestem w pełni sił, czuję się dobrze, i nie występują u mnie ani u moich znajomych żadne objawy choroby. Jeżeli w najbliższym czasie został bym umieszczony w szpitalu albo pojawiła by się informacja o mojej śmierci, to nie będzie to miało żadnego związku z korona wirusem! Istnieje też możliwość że zostanę aresztowany, mając to na uwadze nie zamierzam milczeć w tej sprawie!
Powyższe oświadczenie nie ma na celu bagatelizowania zagrożenia korona wirusem, które z pewnością może być realne (jednak nie większe jak w przypadku innych znanych nam chorób, np. grypy), ma jednak na celu dążenie do rzetelnych informacji i faktów, oraz uświadomienie społeczeństwa o jego podstawowych prawach, których ma ono prawo (i obowiązek!) się domagać oraz ich strzec.

A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a dusze zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który i duszę i ciało może zatracić do piekła.

~ Ewangelia wg św. Mateusza 10:28

Michał Mikłaszewski, Redaktor Naczelny

http://tenetetraditiones.blogspot.com

ps. redakcji PK: W komunikacji miejskiej zezwala się na jednoczesne przebywanie w małej puszce pojazdu dużej ilości osób (50% przewidywanych miejsc siedzących), podczas gdy w ogromnych kościołach zezwala się jedynie na współ-przebywanie 5ciu osób jednocześnie. Czyż nie jest to jawnie drakońskie i bezprawne naruszenie podstawowej wolności religijnej której elementem jest sprawowanie kultu? Apropo, wprowadza to ugrupowanie które mieni się jako katolickie!

Fakt iż czyni to drakońska władza – nie dziwi, ale milcząca aprobata i poparcie ogółu społeczeństwa napawa prawdziwą grozą! Wniosek nasuwa się z tego oczywisty: 99,9% społeczeństwa w pełni przygotowane jest na dobrowolne przyjęcie ostatecznego zniewolenia czasów antychrysta!