Sprzeczność teorii ewolucji w aspekcie filozofii – prof. Guz

Polecamy ten wspaniały wykład profesora filozofii wygłoszony do innych reprezentantów współczesnej nauki podczas konferencji Ewolucja i pochodzenie gatunków w świetle współczesnej nauki – spojrzenie interdyscyplinarne.

Pragniemy też zwrócić uwagę na fakt iż filozofia nie jest tożsama z religią ani nie jest jej podporządkowana, ale sama w sobie jest nauką dostarczającą najbardziej fundamentalnych narzędzi badawczych, pojęciowych, i jako taka pozwala w każdej innej dziedzinie nauki dotrzeć i przeanalizować przyjęte w niej fundamentalne założenia pojęciowe.

Niecierpliwym czytelnikom proponuję przejść do oglądania począwszy od minuty 34:28

Poniżej znajdziecie Państwo bardziej przystępne przedstawienie sprzeczności w teorii ewolucji:

WYGNANI -Teooria ewolucji a Inteligentny projekt
Podstawowe problemy TEORII ewolucji