Wyznaję Jeden Chrzest … (ang.)

 Książka, “I Confess One Baptism” – Hitoryczno-kanoniczna ocena problemu ważności Zachodniego Chrztu – Interpretacja i zastosowanie VII Kanonu, Drugiego Soboru Powszechnego.

Kanon Świętych Apostołów (XLVII Biskup lub prezbiter, jeśli ochrzci ochrzczonego chrztem prawym, lub jeśli skalanemu chrztem niewiernych chrztu odmówi, niech będzie pozbawiony godności, jako naśmiewający się z krzyża i śmierci Pana, a nie odróżniający kapłanów od pseudokapłanów.

I-CONFESS-ONE-BAPTISM

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl