Abp Jeremiasz: Jesteśmy jednym Kościołem

Poniżej przytaczamy publiczną wypowiedź polskiego prawosławnego ekumenisty arcybiskupa Jeremiasza udzielonego Katolickiej Agencji Informacyjnej w grudniu 2007r.

Świadomość, że ostatecznie jesteśmy jednym Kościołem, stanowi wielkie osiągnięcie dotychczasowego dialogu katolicko-prawosławnego – uważa prawosławny arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz:

… podstawowy zrąb eklezjologiczny dokumentu z Rawenny został już zaakceptowany przez prawosławnych, ponieważ odzwierciedla on opinię Kościoła prawosławnego. Zobowiązuje to prawosławnych do określonej postawy w stosunku do Kościoła katolickiego. Ma to o tyle praktyczne znaczenie, że wręcz nakazuje prawosławnym dostrzegać w Kościele katolickim – mocniej niż przedtem – Kościół siostrzany.

Moim zdaniem nie trzeba tu oczekiwać aktów formalnych. Dokonało się prawdziwe zbliżenie w życiu i w świadomości Kościołów, co jest o wiele ważniejsze niż jakieś formalne akty uznania. Świadomość, że ostatecznie jesteśmy jednym Kościołem, stanowi wielkie osiągnięcie dotychczasowego dialogu.

źródło: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/478655.Abp-Jeremiasz-Jestesmy-jednym-Kosciolem/3

Oto żywy dowód publicznego głoszenia herezji przez prawosławnego biskupa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Taki jest prawdziwy owoc ekumenicznego zaangażowania prawosławia we współczesny ruch ekumeniczny. Zgadzam się z władyką Jeremiaszem co do faktu iż “owocem” tego ruchu jest także wśród wielu prawosławnych zatarcie granic prawdziwego Chrystusowego Kościoła. (patrz: ks. Mariusz Synak)

 

1 Komentarz on Abp Jeremiasz: Jesteśmy jednym Kościołem

  1. Smutne jest to, że żyję w granicach jurysdykcji prawosławnego władyki, który publicznie głosi herezję i “na podstawie dobrowolności” podjął współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa tak owocną, że jej pracownicy postanowili w 1990 r. opróżnić jego teczkę personalną, jako rzekomo zawierającą bezużyteczne informacje (zob. Mariusz Krzysztofiński, Krzysztof Sychowicz, W kręgu Bizancjum, “Aparat bezpieczeństwa w Polsce Ludowej”, nr 1(6)/2008, s. 134, dostępne w Internecie: http://ipn.gov.pl/publikacje/aparat-represji-w-polsce-ludowej-19441989/nr-1-62008-cena-25,00-zl [dostęp: 24.03.2016]). Ile ludzi takich osób, jak on, zniechęciła do przyjęcia prawosławia? Da Bóg, że ten człowiek się kiedyś opamięta i przeprosi, za to co robił, mówił i pisał w przeszłości…

Komentarz są niedostępne