Rzymsko-katolickie opracowanie podaje: aż do XVI w. żegnano się od prawego ramienia do lewego – tak jak do dziś czyni to kościół prawosławny

Rzymsko-katolickie źródło: Msza i Ornaty Kościoła Katolickiego: Liturgia, Doktryna, Historia i Arheologi, New York 1916 – potwierdzone cenzurą kościelną: NIHIL OBSTAT i IMPRIMTUR podaje:

Aż do szesnastego wieku, do Papieża Piusa V [1566-1572] zwyczajem było prowadzenie ręki od prawego ramienia do lewego, co jest ciągle kontynuowane w Kościele Greckim.

Czytaj także: Znak krzyża w kościele Rzymsko-katolickim czyniono tak jak w Prawosławnym – świadectwo papieża z XIII w.

 

The Mass and Vestments of the Catholic Church: Liturgy, Doctrine, History and Archeology, by the Rt. Rev. Monsignor John Walsh, published by Benziger Brothers in New York in 1916 [a renowned Roman Catholic publishing house], the Nihil Obstat and Imprimatur are included:   page 250:

The Sign of the Cross. This is made always with the right hand on the forehead, breast, left and right shoulder, with the following distribution of the formula: “In the name of the Father” on the forehead; “and of the Son” on the breast; “and of the Holy Spirit, Amen,” as the hand passes from the left to the right shoulder. Until the sixteenth century and Pope Pius V [1566-1572], the custom was to carry the hand from the right to the left shoulder, which still continues in the Greek Church. The Pope, bishops, and members of the Carthusian and Dominican Orders follow the primitive arrangement of the fingers in signing the Cross by closing the little and ring fingers of the right hand, and extending the other three. The three extended fingers symbolize the Blessed Trinity and the two folded ones the twofold nature of Christ.

Source (online book content): archive.org/details/massvestmentsofcld00wals

The mass and vestments of the Catholic church, liturgical, doctrinal, historical and archeological -title

The mass and vestments -content
The mass and vestments -Cross

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl