Świadectwo konwersji do Prawosławia – Wierzę w Jeden Katolicki Kościół

OkladkaPolecamy w księgarni wysyłkowej niezwykłe w dobie ekumenizmu świadectwo konwersji z kościoła Rzymsko-katolickiego do Prawosławnego:

Duchowość kościoła wschodniego znałem od bardzo dawna. Przez lata karmiłem się nauką ascetyczno-mistyczną ojców takich jak św. Serafin Sarowski, św. Sylwan Atoski, Filokalią i Opowieściami Pielgrzyma. Niestety, pomimo tych fascynacji nie wnosiły one żadnego upragnionego postępu w moim życiu duchowym. Teraz dopiero rozumiem dlaczego. Sytuację tę zmieniły dopiero rozstrzygnięcia dotyczące samych fundamentów wyznawanej wiary. One uzmysłowiły mi kluczową i praktyczną rolę jaką w życiu chrześcijanina odgrywa wyznawanie wiary prawdziwej. Z perspektywy rzymsko-katolickiej, wydawało mi się zawsze, iż to co dzieli kościół katolicki i prawosławny to tylko mało istotne szczegóły . . . 

Książka ta nie zawiera opisu osobistych przeżyć czy wydarzeń z życia. Zawiera głównie obszerne wypisy z orzeczeń doktrynalnych Kościoła, cytaty z dokumentów których ranga autorytarna jest bardzo wysoka.

Jednakże pomimo swojego „teologicznego” wyglądu, pozostaje świadectwem bardzo osobistym, gdyż przedstawia argumenty które doprowadziły do mojej konwersji z Kościoła rzymsko-katolickiego do Kościoła prawosławnego.

OkladkaWew

Świadectwo to jest w pierwszym rzędzie skierowane do rzymskich katolików, gdyż punktem wyjściowym mojej konwersji były paradygmaty wypracowane przez Sobór Watykański II oraz ruch ekumeniczny który z niego wypływa, szerokie otwarcie na różnorodne bogactwo kościołów: protestanckiego z umiłowaniem Pisma Świętego i ruchem charyzmatycznym, prawosławnego z zachwytem mistyką, ale także buddyjską medytacją zen praktykowaną pod postacią modlitwy Jezusowej przez polskich benedyktynów.

Na bazie tego fundamentu, stało w moim umyśle niewzruszone przekonanie o nieomylności i władzy papieskiej nad całym Kościołem które z samego Chrystusowego ustanowienia stanowiło kluczowe kryterium przynależności do Chrystusowego Kościoła: kto zachowuje posłuszeństwo i łączność z biskupem Rzymu ten jest w samym sercu Kościoła. Taki był punkt wyjściowy moich poszukiwań, a jak się dalej potoczyły przedstawia niniejsza książka.

 

Ostatecznie jednak książka jest skierowana do samych Prawosławnych którzy w dobie fałszywego ekumenizmu, chcą pogłębić własną Cerkiewną tożsamość w relacji do rzymskiego-katolicyzmu.

 

Czytaj Wypisy oraz  Pełen Spis treści

Książka dostępna w księgarni wysyłkowej www.kmt.plSpisTresci

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl

3 Comments on Świadectwo konwersji do Prawosławia – Wierzę w Jeden Katolicki Kościół

 1. Gratuluję!!! Na pewno nabędę metodą kupna 🙂

 2. Sławek // 2013-10-31 at 19:31 //

  Właśnie kończę czytać tę książkę Eliasza. Miałem zaszczyt widzieć go na spotkaniu pielgrzymów,którzy odwiedzili górę Atos. Jestem pod wrażeniem ogromnej determinacji i poświęcnia Eliasza w poszuliwaniu prawdy. Mnie jako prawosławnego ta książka utwierdziła w wierze. Mało jest obecnie luidzi, którzy swoje życie poświęcili poszuliwaniu prawdy. Dziękuję za książkę i pozdrawiam i do zobaczenia.

 3. Sebastian Karwowski // 2014-06-15 at 12:29 //

  “I mało istotne jest, iż formalnie
  99 procent dogmatycznego nauczania jest identyczne.”

  Nie mogę się z tym zgodzić, porównując wyłącznie dogmatyczne nauczania kościołów, “na oko” wychodzi co najwyżej z 90%… A wygląda że niedługo procenty znów spadną.

Komentarz są niedostępne