What Francis Really Believes

source: www.mostholyfamilymonastery.com

Powyższy materiał ukazuje skutki jakie ekumeniczna herezja poczyniła w rzymskim-katolicyzmie. Identyczne żniwo zbiera ona u prawosławnych ekumenistów na czele których stoi patriarcha Bartłomiej idący łeb w łeb z rzymskim papieżem Franciszkiem w propagowaniu ekumenicznej herezji:

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl